Onverwachtse stagnatie in groei wereldwijde CO2 uitstoot in 2019

| 11 februari 2020

Vandaag, 11 februari, bracht de internationale energie agentschap (IEA) haar rapport ‘Global CO2 emissions in 2019‘ uit. Daaruit blijkt dat de wereldwijde aan energie gerelateerde CO2 uitstoot in 2019 niet gegroeid is zoals eerder verwacht werd.

Terwijl de wereldeconomie groeide met 2,9% bleef de CO2 uitstoot volgens het rapport gelijk op 33 gigaton. Met name de economisch meer ontwikkelde landen lieten een sterke daling zien, over het geheel gezien vergelijkbaar met het niveau aan het eind van de jaren tachtig toen de elektriciteitsvraag een derde lager was.

De Verenigde Staten liet de grootste daling zien in volume ten opzichte van 2018, namelijk 140 miljoen ton (2,9%). De Europese Unie toonde een daling van 160 miljoen ton (5%). Hier werd voor het eerst meer aardgas dan kolen gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Tegelijkertijd is windenergie bezig met een inhaalslag met kolen. Duitsland liet de grootste afname in uitstoot zien, namelijk 8%. Dit is voor het laatst gebeurd in Duitsland in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen de economie 10 keer zo klein was. In Japan nam de uitstoot met 45 miljoen ton (4%) af. Dit komt met name door een groei in kernenergie.

Als oorzaken voor de afname noemt het rapport het groeiende aandeel hernieuwbare energie, een groter aandeel kernenergie, de overstap van kolen naar aardgas en een zwakkere vraag naar elektriciteit. Het aandeel hernieuwbare energiebronnen (bijna 28%) in de elektriciteitsopwekking in 2019 in deze markten zorgde voor een besparing van 130 miljoen ton aan uitstoot. Wind nam het grootste aandeel hiervan in.  Ook spelen factoren als milder weer in een aantal landen en een minder sneller economische groei n enkele opkomende markten een rol.

De daling in de ontwikkelde landen is dermate hoog dat het de groei in uitstoot in de minder ontwikkelde landen compenseert. In totaal was er in de rest van de wereld een groei van 400 miljoen ton CO2 waarvan 80% veroorzaakt door  een aantal Aziatische landen waar een groei in het gebruik van kolencentrales plaatsvond.

IEA waarschuwt dat er nu voor gezorgd moet worden dat de stagnatie niet een tijdelijke pauze in de groei is maar een keerpunt waarop een dalende trend zal volgen. Hiervoor is ambitieus beleid en investeringen nodig, stelt de IEA. De organisatie brengt in juni dit jaar een extra rapport uit dat in kaart zal brengen hoe in 2030 een derde reductie in energie.

 

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.