OYSTER groene waterstofproject ontvangt 5m euro financiering

| 11 januari 2021

Het consortium achter het OYSTER-project, bestaande uit ITM Power, Ørsted, Siemens Gamesa Renewable Energy en Element Energy, heeft 5 miljoen euro aan financiering toegekend gekregen van de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH2-JU) om de haalbaarheid en het potentieel te onderzoeken van het rechtstreeks combineren van een offshore windturbine met een elektrolyser en het transporteren van de groene waterstof naar de wal. Het project start in 2021 en loopt tot eind 2024.

De OYSTER-projectpartners willen dat waterstof wordt geproduceerd uit offshore wind tegen een prijs die concurrerend is met aardgas (met een realistische CO2-belasting). Om het potentieel van waterstofproductie op zee te realiseren, is er behoefte aan een compacte elektrolysesysteem dat bestand is tegen zware offshore-omgevingen en minimale onderhoudsvereisten heeft, en tegelijkertijd voldoet aan de kosten- en prestatiedoelstellingen die de productie van goedkope waterstof mogelijk maken.

Met de financiering wordt een volledig offshore elektrolyser op megawattschaal ontwikkeld en getest in een pilotproef aan de kust. Het elektrolysersysteem zal compact worden ontworpen, zodat het kan worden geïntegreerd met een enkele offshore windturbine en het productieprofiel van de turbine kan volgen. Bovendien zal het elektrolysersysteem ontziltings- en waterbehandelingsprocessen integreren, waardoor het mogelijk wordt zeewater te gebruiken als grondstof voor het elektrolyseproces.

Inbreng projectpartners
Het project start in 2021 en loopt tot eind 2024. Het Britse ITM Power is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het elektrolysersysteem en de testen. Ørsted leidt de offshore-inzet analyse en de haalbaarheidsstudie van toekomstige daadwerkelijke offshore-inzet en ondersteunt ITM Power bij het ontwerp van het elektrolysersysteem voor offshore inzet en testen. Siemens Gamesa Renewable Energy en duurzame energieadviesbureau Element Energy leveren technische en projectexpertise.

Het project is een belangrijke eerste stap op weg naar de ontwikkeling van een commerciële offshore waterstofproductie-industrie en zal innovatieve oplossingen demonstreren met aanzienlijk potentieel in Europa en daarbuiten.

FCH2-JU
De FCH2-JU is een uniek publiek-privaat partnerschap van de Europese Commissie ter ondersteuning van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (OTO) -activiteiten op het gebied van brandstofcel- en waterstofenergie in Europa. Het doel is om de marktintroductie van deze technologieën te versnellen en bij te dragen in de transitie naar een CO2-vrije energiesysteem. FCH2-JU is gefinancierd door de Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof 2 (FCH2-JU) krijgt steun van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020, Hydrogen Europe, en Hydrogen Europe Research.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.