Provincie en gemeenten ondertekenen intentieverklaring met initiatiefnemers windpark Horst en Telgt

| 11 juli 2022
Provincie en gemeenten ondertekenen intentieverklaring met initiatiefnemers windpark Horst en Telgt

© Prowind

Provincie Gelderland, gemeenten Putten en Ermelo hebben met initiatiefnemers Prowind en de coöperatie Veluwe-Energie afgelopen vrijdag een intentieverklaring ondertekend om samen de ontwikkeling en realisatie van windpark Horst en Telgt mogelijk te maken.

Met de intentieverklaring onderschrijven de partijen de wens om samen te werken aan een provinciaal inpassingsplan voor het windpark Horst en Telgt.

Windpark Horst en Telgt is een initiatief van Prowind in samenwerking met de werkgroep Duurzame Energie van de buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie. Het plan omvat zeven windturbines met een vermogen van 6,2 MW langs de A28 in de buurtschappen Horst en Telgt te Ermelo en Putten. De geschatte capaciteit van het park is 43,4 MW geïnstalleerd vermogen. Daarmee zal het park potentieel 115.000.000 kWh per jaar opwekken. Het windpark staat gepland om in 2026 gereed te zijn.

Oog voor de omgeving

Volgens de partijen is in de intentieverklaring uitdrukkelijk opgenomen dat er oog is voor de omgeving. Zo is er een omgevingsmanager vanuit de gemeente Ermelo en een klankbordgroep. Ook de initiatiefnemer heeft een belangrijke rol om de omgeving te betrekken en te informeren. In het participatieplan staat wie welke invloed uitoefent op welke moment.

Jan van der Meer, gedeputeerde: “Alle waardering voor de beide gemeenten om zo met elkaar de ruimtelijke procedure voor het windpark te doen. Het klimaatdoel halen is ook een belang van inwoners. Windparken zijn daarvoor hard nodig. Tegelijkertijd kunnen windparken bij de procedure rekenen op veel emoties. Dan is het des te belangrijker dat we hierin optreden als 1 overheid. “

Voortgang

Op 29 juni liep de inspraakprocedure af voor de agenda voor het milieuonderzoek: de NRD en het participatieplan. In totaal kwamen er 140 zienswijzen binnen. Deze gingen grotendeels over het windpark in het algemeen en waren niet gericht op de onderzoeksagenda, zo meldt Prowind. De projectgroep gaat de komende weken de zienswijzen beantwoorden. De volgende stap is het milieuonderzoek zelf.

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.