Provincie Friesland trekt windplan in

| 11 september 2009
bron: Friesch Dagblad

Gedeputeerde Hans Konst heeft het omstreden windplan “Windstreek 2011” ingetrokken.

In het voorjaar van 2010 zal een nieuwe versie gepresenteerd worden, na overleg met belanghebbenden. Voorlopig blijft de huidige versie van Windstreek van kracht. Turbines in opschalingsclusters mogen daarin 45 meter ashoogte hebben en 60 meter langs kanalen, wegen en spoorlijnen. De provincie mag daarvan afwijken als geen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit wordt gedaan. Ook het plan van de provincie om in het buitengebied mini-molens te verbieden is terug getrokken.. Er komt een nieuw voorstel dat (op verzoek van PS) toch mogelijkheden biedt.

Friesch Dagblad

Category: Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.