Provincies vragen ruimte Rijk voor groei

| 11 maart 2011
bron: Agri Holland

De Provincies hebben het rijk ruimte gevraagd om te groeien in windenergie tot 6000 MW in 2020. Dit is nodige om de doelstelling van 14% duurzame energieproductie in 2020 te behalen.

Op basis van concrete projecten is het de verwachting dat in 2010 een vermogen van 3.350 MW is gerealiseerd. Een extra impuls naar 6.000 MW in 2020 is alleen mogelijk wanneer het rijk meewerkt en provincies ondersteunt.

Bijvoorbeeld:

  • betere wetgeving om bestaande windparken te herstructureren en te moderniseren;
  • het oplossen van knelpunten voor windmolens rond radar, waterkeringen en infrastructuur en voorrang geven voor duurzame energie op het elektriciteitsnet;
  • een reële vergoedingssystematiek voor windmolens op rijksgronden;
  • een betrouwbare stimulering in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie Plus (SDE+) die tot 2020 geldt.

Op 1 maart heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) een brief gestuurd naar de ministers Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met een overzicht van de ruimtelijke reserveringen en de vragen aan het rijk.

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.