PS Fryslan: geen referendum windturbines

| 11 december 2014

Provinciale Staten Friesland hadden deze week een pittig debat over de vraag waar de toekomstige windturbines in Friesland moeten staan. 2800 inwoners van de provincie hadden een verzoek in gediend om een referendum te houden. Conclusie: er komt geen referendum. 

— 22 stemden tegen (PvdA, FNP, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PVV) en 18 voor (CDA, VVD, D66, Friese Koers, fractie-Buisman). 

Dit was de eerste keer (sinds de huidige referendum-verordening) dat een groep burgers het initiatief nam om een volksraadpleging aan te vragen. Het is dan vervolgens aan Provinciale Staten om te bepalen of het verzoek geschikt is voor een referendum – of niet. In dit geval zou een van de gevolgen zijn dat de Staten volgende week geen finaal besluit kunnen nemen over de plaatsing van windmolens, waarmee 530,5 MW aan energie moet kunnen worden opgewekt in 2020.

.
Windpowercentre Harlingen uitzicht waddenzee

Lees meer

Bron: Friesch Dagblad

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Wereldwijd, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.