PVV wil stop op alle subsidies windparken

| 11 september 2009

bron: Peak Oil

De PVV is tegen subsidie voor windparken op zee (en alle andere parken) naar aanleiding van het plan van RWE om samen met onderzoeksinstellingen een onderzoekspark ver op zee voor de klust van Callantsoog te bouwen. (zie FLOW). PVV milieuwoordvoerder Richard de Mos heeft daarover in de Tweede Kamer vragen gesteld:

1. Bent u bekend met het feit dat de huidige windmolens op zee slechts een productiefactor van rond de 28% hebben, op land is dat nog lager, en dat windmolens daarmee een uiterst onconstante energieleverancier zijn?

2. Zo ja, waarom wilt u huishoudens dan toch opzadelen met een onconstante energieleverancier? Bent u bekend dat de huidige windmolens een zeer beperkte opslagcapaciteit hebben, waardoor het hoogspanningsnet overbelast kan raken? Zo ja, vindt u dan ook niet dat overbelasting van het hoogspanningsnet voorkomen moet worden en hoe gaat u dat doen?

3. Wilt u de garantie geven dat de geplande aanleg van het windmolenpark voor de kust van Callantsoog en van alle andere onrendabele windmolenparken niet zal geschieden door middel van subsidies, zodat de belastingbetaler gevrijwaard blijft van al deze ‘malle molen plannen’?

Peak-Oil roept haar bezoekers op om te assisteren bij het beantwoorden van de vragen zodat de PVV niet zo lang hoeft te wachten op het antwoord van de minister.

Ga even naar de web-site van peak-oil voor het deponeren van uw assistentie bij het beantwoorden van de vragen : Peak-Oil over kamervragen PVV

De reactie van Henk Daalder helpt al heel veel. Ik kan er nog aan toevoegen dat de productiefactor van windparken op zee (Deense praktijk) niet 28% is maar 35-45%. Bij nieuwere parken met betere molens op locaties met meer wind, zoals ver op zee bij Callantsoog, wordt dat natuurlijk nog veel meer.

U berekent de productiefactor door de jaarproductie te delen door het opgestelde vermogen in kilowatts. De uitkomst is het aantal “vollasturen”. En dat neemt u als percentage van het aantal uren in een jaar (8760). Als voorbeeld Horns Rev van 160 MW in 2008: 627 miljoen gedeeld door 160.000 kW = 3.918 “vollasturen”, gedeeld door 87,60 = 44,7% .

De minister had overigens weinig moeite met de antwoorden. Die werden op 18 september gegeven en staan hier bij EZ.

Category: Overheid, Windparken

Reacties zijn gesloten.