Siemens Energy en Dragados Offshore leveren transformatorstations voor eerste twee 2GW offshore netaansluitingen in Duitsland

| 11 januari 2023

De Duitse transmissienetbeheerder Amprion Offshore GmbH heeft het consortium van Siemens Energy en het Spaanse bedrijf Dragados Offshore de opdracht gegeven voor de bouw van de HVDC transformatorstations voor de 2 GW offshore netaansluitingssystemen LanWin1 en LanWin3 in de Duitse Noordzee. 

Siemens Energy en Dragados Offshore leveren converter systemen voor twee 2GW offshore netaansluitingen in Duitsland

© Amprion

Het contract voor het consortium is in totaal meer dan 4 miljard euro waard, inclusief onderhoud voor tien jaar. De partners leveren zowel de transformatorstations op zee als op land. De laatste komen bij Wehrendorf (Nedersaksen) en Westerkappeln (Noordrijn-Westfalen) te staan. De twee projecten behoren tot de eerste van het totale 2GW offshore programma dat in Noord-Europa wordt ontwikkeld.

Siemens Energy levert de HVDC-systemen, alsmede de complete onshore converterstations. Het bedrijf zal alle belangrijke hoogspanningsapparatuur voor de twee verbindingssystemen, zoals convertertechnologie, transformatoren en schakelapparatuur, in Duitsland produceren en het volledige onderhoud van de systemen voor een periode van 10 jaar op zich nemen. Dit omvat diensten om de cyberveiligheid en de transportlogistiek, zoals de levering van serviceschepen en helikopters, te waarborgen. Siemens Energy gebruikte een ontwerp met “bipolaire configuratie” om de 2 GW-systemen te creëren, wat betekent dat ze effectief op twee keer de spanning kunnen werken en twee keer het vermogen kunnen overbrengen.

De systemen zijn ontworpen om in de toekomst te worden geïntegreerd in multi-terminal-systemen. In plaats van zuivere punt-tot-puntverbindingen zouden meerdere gelijkstroomverbindingen in één station kunnen samenkomen. Deze gelijkstroomnetten op het land en op zee (als offshore hubs) zijn bedoeld om de elektriciteit flexibeler en sneller bij de consument te brengen. De convertorsystemen fungeren dan als elektriciteitsknooppunten op de netknooppunten die de elektriciteit naar gelang van de vraag doorgeven.

Dragados Offshore is verantwoordelijk voor het leveren van de offshore platforms, inclusief detailontwerp en engineering, inkoop, fabricage, constructie, load out, transport, installatie en hook-up van het offshore platform, en installatie en inbedrijfstelling van de platformsystemen. De topsides hebben een gewicht van ongeveer 24.000 ton per stuk en de jackets ongeveer 10.000 ton per stuk. De bouw zal plaatsvinden op de scheepswerf van het bedrijf in Cadiz, Spanje.

Versnelde realisatie

De LanWin1 en LanWin3 connecties met elk 2 GW transmissiecapaciteit worden grotendeels parallel aan elkaar geïnstalleerd, zowel op het land als op zee. LanWin1 is een ongeveer 390 kilometer lange verbinding, waarvan ongeveer 170 kilometer in zee zal worden aangelegd. LanWin3 zal eveneens een totale tracélengte hebben van ongeveer 390 kilometer, waarvan ongeveer 160 kilometer op zee. De landsecties van zowel LanWin1 als LanWin3 zijn gepland als ondergrondse gelijkstroomkabels.

De systemen zullen in 2029 (LanWin1) en 2030 (LanWin3) in gebruik genomen worden. Dit is twee en drie jaar respectievelijk eerder dan gepland. Dit heeft te maken met de Wet windenergie op zee waarin de Duitse regering het kader heeft vastgesteld voor de versnelde uitbreiding van offshore windenergie in Duitsland: de geïnstalleerde capaciteit moet toenemen tot ten minste 30 GW in 2030 en zelfs 70 GW in 2045. Hier is zowel meer windcapaciteit als transmissiecapaciteit voor nodig. Amprion Offshore heeft als gevolg hiervan al in het najaar van 2022 aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van de converters. Met slechts drie maanden voor de aanbesteding en gunning heeft Amprion het proces nu in recordtijd kunnen afronden.

Afgelopen zomer had Amprion het Spaans-Duitse consortium al opdracht gegeven om de omvormers voor DolWin4 en BorWin4 te bouwen. De bedrijven hebben een versnelde opstart voor BorWin4 met een jaar beloofd. Amprion is bijzonder verheugd dat nu een nog grotere versnelling is toegezegd voor LanWin1 en LanWin3: “De markt is momenteel uiterst gespannen. Vooral de benodigde scheepswerven voor convertorplatforms zijn in Duitsland en Europa schaars. Daarom zijn twee of drie jaar versnelling een enorme uitdaging”, zegt Dr. Carsten Lehmköster, die samen met Barth directeur is van Amprion Offshore GmbH. “Het engagement van onze partners is een uiterst belangrijk signaal. We werken nu samen aan de uitvoering van de versnellingsmaatregelen om aan de politieke doelstellingen van de federale regering te voldoen.” Bron: Amprion/Siemens Energy/Dragados

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.