Sluiting Vliegkamp doodsklap voor NL-se offshore

| 11 april 2011

VNO-NCW Noordwest-Holland, provincie Noord Holland, MKB Noordwest-Holland en de KvK Noordwest Holland waarschuwen het ministerie van Defensie i.v.m. de mogelijke sluiting van maritiem vliegkamp De Kooy in Den Helder. Dit kan de doodsklap betekenen voor de Nederlandse offshore industrie.

De offshore industrie uit Nederland maakt gebruik van het vliegkamp voor Gas- en oliewinning maar ook voor onderhoud aan windmolens op zee. De kans is groot dat de offshore activiteiten worden verplaatst naar het Schotse Aberdeen.

Voor deze sector is de strategische ligging van Den Helder ten opzichte van de zee, samen met het full serviceconcept van haven én luchthaven reden geweest om de activiteiten op de Noordzee vanuit Den Helder te organiseren.

Een alternatieve locatie in Nederland is niet te vinden en een verdere concentratie in Aberdeen (de belangrijkste offshore haven van de Noordzee) ligt dan ook voor de hand. ‘Sluiting van het vliegveld betekent de facto het einde van de Nederlandse offshore industrie’, zegt Guido de Wit, voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland. ‘Bedenk ook dat duizenden banen verloren gaan bovenop het banenverlies door de bezuinigingen bij Defensie’.

Margreet Kops, voorzitter MKB Noordwest Holland: ‘We hebben begrip voor bezuinigingen, maar het gaat ons om de manier waarop. Als de overheid het op prijs stelt, dan kunnen wij meedenken over realistische bezuinigingen met behoud van De Kooy’. Circa dertig procent van de jaarlijkse Nederlandse gasconsumptie komt uit de Noordzee. Van de opbrengsten vloeit zeventig procent terug in de staatskas. Gedeputeerde Jaap Bond zou de bezuinigingsmaatregel om die reden dan ook ‘kortzichtig’ vinden. ‘De luchthaven en de haven zijn in hun ondersteuning voor de civiele industrie onlosmakelijk met elkaar verbonden’, aldus gedeputeerde Jaap Bond van de provincie.

‘Daarom is dit ook zo kortzichtig. Je denkt te bezuinigen, maar aan de opbrengstenkant voor de Nederlandse economie loopt het volledig spaak’. De concentratie van bedrijven en kennisinstellingen die nu actief zijn in, op of aan de Noord- en Waddenzee hebben geleid tot een aanzienlijk kenniscluster in Den Helder. In Noord-Holland Noord zijn daarmee circa 5300 arbeidsplaatsen direct, of indirect afhankelijk van de offshore en energiesector.

De provincie en het georganiseerd bedrijfsleven onderkennen het belang van de bezuiniging. Samen zijn ze bereid defensieminister Hans Hillen bij te staan om te kijken naar alternatieven waarmee de bezuinigingsdoelstellingen van Defensie toch gerealiseerd kunnen worden, zonder dat dit negatieve effecten heeft op het civiele bedrijfsleven in de Kop van Noord-Holland en de Nederlandse economie.

Category: Offshore windparken, Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.