Start pilot met cable pooling in Wieringermeer

| 11 mei 2022

Start pilot met cable pooling in WieringermeerIn de Wieringermeer gaat een pilotproject van start met cable pooling waarbij zon op daken en wind dezelfde aansluiting delen. De test moet uitwijzen of cable pooling een geschikte oplossing kan bieden voor het probleem van netcongestie.

In het project werken LTO Noord, GreenportNHN en infra-specialist Firan samen met negen agrarisch ondernemers die beschikken over grote daken die in de nabijheid staan van een windturbine. Door netwerkaansluitingen van windturbines te combineren met ‘zon op dak-installaties’ kan er mogelijk ruimte komen voor duizenden nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Agrarisch ondernemers in de Kop van Noord-Holland zijn erg actief met het investeren in hernieuwbare energie, maar stuiten daarbij steeds vaker op grenzen van het elektriciteitsnetwerk. Als gevolg van congestie kunnen ze duurzaam opgewekte elektriciteit niet kwijt aan het regionale elektriciteitsnetwerk. De plaatsing van grote ‘zon op dak-installaties’ is financieel niet haalbaar en de doorlooptijden voor het realiseren van aansluitingen lopen op.

Hierdoor blijft in deze regio een groot opwekpotentieel onbenut. Bovendien staat ook de verdere verduurzaming van het energiegebruik van honderden boerenbedrijven onder druk.

De initiatiefnemers willen met de pilot uitvinden of cable pooling een mogelijke oplossingsrichting kan bieden voor netcongestie, waardoor er ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet om versneld meer zon op dak-installaties te ontwikkelen. Bij voldoende aansluitcapaciteit hebben de negen agrarische bedrijven die deelnemen aan het cable pooling-project ruimte beschikbaar op hun daken voor de plaatsing van nog eens zevenduizend zonnepanelen.

Het project brengt tevens oplossingsrichtingen in kaart waarvan op dit moment nog geen wettelijke grondslag is. Bron: LTO-Noord

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.