Tauw en Ecofys bundelen kracht voor windenergie

| 11 december 2013

Het Rijk heeft als doelstelling om voor 2020 in totaal 6.000 MW aan windvermogen op land te plaatsen. Op dat gebied is er veel werk te verzetten en Tauw en Ecofys hebben de handen in een geslagen om te gaan samenwerken. Door onze expertise te bundelen, willen we een vooraanstaande rol spelen in de realisatie van windenergieprojecten. De rol van Tauw zal vooral liggen in het voortraject: bestemmingsplannen en structuurvisies, milieueffectrapportages, vergunningenmanagement, landschapsstudies en diverse ecologische en hydrologische onderzoeken.De expertise van Ecofys wordt ondermeer ingezet voor slagschaduwonderzoek, geluidsonderzoek, opbrengst- en rendementsberekeningen en onderzoek naar de reductie van CO2-uitstoot. Tauw en Ecofys werken gezamenlijk al aan verschillende projecten op het gebied van windenergie, zoals het opstellen van een structuurvisie Windenergie, gecombineerd met een planMER- en projectMER voor de locatiekeuze en voorkeurslocatie voor een windpark in Emmen.Suurhoffbrug

Klik hier voor het originele bericht.

Bron: Tauw

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie

Reacties zijn gesloten.