Tesla installeert wereldwijd grootste accu

| 11 december 2017

Eind november j.l. werd door Tesla in Australië de wereldwijd grootste accu geinstalleerd. Als onderdeel van het Australische E-net is de accu ook verbonden met de Hornsdale Windfarm in Zui -Australië ca. 225 km ten noorden van Adelaide.

Het gaat om een Lityium – Ionen – accu met 100 MW vermogen en een opslagcapaciteit van 129 MWh. De sinds september 2017 operationele Hornsdale Windfarm bestaat uit 99 Siemens windturbines met 3,2 MW vermogen, in totaal 316,8 MW. De overheid van Zuid – Australie heeft in het kader van de herziening van het energieplan in voorjaar van 2017 een uitschrijving gestart voor de opslag van elektrische energie.

Aanleiding daartoe waren een aantal stroomstoringen. Met name waren 2016 door een zware storm in 1,7 miljoen huishoudens tijdelijk zonder elektriciteit. Tesla heeft de tender gewonnen o.a. door de toezegging van de CEO, Elon Musk, dat Tesla de accu binnen 100 dagen na ontvangst van de order kon plaatsen. Anders zou de accu gratis worden geleverd. Uiteindelijk werd de accu ruim binnen deze marge in 63 dagen geleverd en geplaatst.

Bron: www.iwr.de

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.