Utrechtse Raad stelt geeft groen licht voor komst windturbines in Rijnenburg en Reijerscop

| 11 juni 2024

Op 6 juni 2024 heeft de gemeenteraad van Utrecht besloten om het bestemmingsplan voor vier windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop vast te stellen. Dit betekent dat het consortium van Eneco, Windvogel en coöperatie Rijne Energie nu de plannen voor het eerste windpark binnen de gemeentegrenzen van Utrecht verder kunnen gaan uitwerken.

Dit windpark wordt gerealiseerd in het gebied Rijnenburg en Reijerscop, ten zuiden van de Utrechtse wijk De Meern en ten zuidwesten van knooppunt Oudenrijn. Het plangebied ligt ten zuiden van de Rijksweg A12 en ten westen van de Rijksweg A2. Het windpark komt te staan in een lijnopstelling van drie windturbines in Rijnenburg en een solitaire windturbine in Reijerescop. De vier windturbines worden maximaal 270 meter hoog en leveren stroom voor het equivalent van zo’n 27 duizend huishoudens. In het bestemmingsplan staat een aantal belangrijke voorwaarden voor de windturbines. Zo is de afspraak dat deze worden stilgezet als er door de wieken hinderlijke slagschaduw terecht komt op een woning. Ook geldt er een maximale geluidsbelasting van 45 dB Lden. De woningen in Rijnenburg en Reijerscop blijven hier onder.

Voor de meest oostelijke windturbine voert de gemeente in samenwerking met Rijkswaterstaat nog nader onderzoek uit naar verkeersveiligheid. Deze ligt in de buurt van de snelweg. Als uit het onderzoek blijkt dat het verantwoord is, kan deze windturbine ook worden geplaatst.

Als alle resterende procedures zijn afgerond kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de start van de bouw van het windpark. De bouw zal dan op zijn vroegst in 2027 starten.

In de zeven jaar dat er gewerkt is aan het energielandschap, zijn de plannen steeds duidelijker en robuuster geworden. Behalve vier windturbines komt er ook een gebiedsfonds, een omwonendenregeling en zorgen de initiatiefnemers voor natuurontwikkeling in én buiten de polder. Twee percelen waarop windturbines komen te staan worden bij de bouw natuurvriendelijk ingericht. In het gebiedsfonds wordt 50 cent per opgewekte MWh gestort, dat levert naar verwachting zo’n 40.000 euro per jaar op. Met dat bedrag kunnen direct omwonenden in de polders Rijnenburg en Reijerscop investeringen doen in isolatie, landschap, natuur of recreatie.

Lokale stroom

De coöperatie Rijne Energie heeft in de tussentijd bijna 1000 leden geworven die zeggenschap willen over het park. In de volgende fase gaat het consortium van Eneco, Windvogel en Rijne Energie werken aan het lokaal kunnen aanbieden van de duurzame stroom.

De initiatiefnemers gaan de plannen nu verder uitwerken. “Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het nog aantrekkelijker om ook lid te worden. Hoe meer inwoners deelnemen, hoe meer mensen zeggenschap krijgen over het windpark, want de wind waait voor ons allemaal,” aldus Van Loenen.

Zonnepark, batterij en meer groen

De roep van veel raadsleden om nog meer duurzaamheid in de polder past precies bij de doelen van Rijne Energie. “Dat er meer nodig is dan vier windmolens voor de Utrechtse energietransitie staat als een paal boven water”, aldus Van Loenen, voorzitter van Rijne Energie. “Nu er meer zekerheid is dat de windmolens er komen, zullen we nog een keer langs alle grondeigenaren gaan om te vragen of zij alsnog met ons willen samenwerken voor extra windmolens of zonnevelden. Zo ontstaat meer duurzame stroom én een vliegwiel voor nog meer groene investeringen die in het gebied gedaan kunnen worden.”

“Ook willen we de mogelijkheden verkennen om een batterij te plaatsen om de stroom op te slaan en op een ander moment te kunnen gebruiken. Een batterij is een perfectie aanvulling bij het energielandschap, zeker als er nog zonnevelden bij gaan komen die potentieel voor meer pieken kunnen zorgen op het stroomnetwerk,” vult Van Loenen aan.

.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.