Waddenvereniging maakt zich zorgen over plannen windenergie

| 11 juli 2014

Tot vorige week was het mogelijk dat inwoners van de provincie Friesland reageerden op de bij  Fryslân foar de Wyn (een samenwerking van de Friese Milieu Federatie, de stichting Hou Fryslân Mooi en Platform duurzaam Fryslân) ingediende plannen. Deze vereniging onderzoekt het draagvlak onder de bevolking. Uit de plannen blijkt dat een meerderheid kiest voor windturbines dichtbij de waddenkust. 

De commissie van advies moet de plannen nu bekijken en een advies uitbrengen aan de provincie. Deze komt in het najaar met een plan.

De Waddenvereniging pleit voor een open en weids waddenlandschap en roept de commissie en provincie hier rekening mee te houden.

  • Kies voor clustering van de windparken
  • Kies voor open en weidse gebieden
  • Kies voor plekken waar windenergie ruimte moet krijgen


“Het wordt hoog tijd om vrijwaringsgebieden aan te wijzen. Dat zijn dan de gebieden waar je het waddenlandschap in ieder geval in waarde laat. Anders komen we nooit uit deze discussie”, zegt Josje Fens, projectleider klimaat en energie bij de Waddenvereniging.

Op de afbeelding ziet u een van de drie mogelijke uitkomsten van Fryslân foar de Wyn. Voor de huidige situatie en de plannen die mogelijk zijn, klikt u hier. De brief aan Fryslân foar de Wyn is hier te lezen.

waddenkust

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.