Wereldwijd meer dan 574,000 technici nodig in de windindustrie in de komende 5 jaar

| 11 oktober 2023

Nieuwe cijfers uit het rapport Global Wind Workforce Outlook 2023-2027 verduidelijken de personeelsuitdaging waarmee de wereldwijde windindustrie wordt geconfronteerd.  De komende vijf jaar zijn bijna 600.000 technici nodig. Meer dan 240.000 van deze functies die nieuw zijn voor de industrie.

De Global Wind Organisation (GWO) en Global Wind Energy Council (GWEC) hebben hun nieuwste gezamenlijke rapport gepubliceerd, Global Wind Workforce Outlook 2023-2027, waarin ze voorspellen hoeveel windtechnici er nodig zijn voor de bouw, installatie, exploitatie en het onderhoud (C&I en O&M) van de verwachte wereldwijde windvloot tot 2027. Dit rapport belicht de mogelijkheden voor lokale en nationale overheden om de uitbreiding van hernieuwbare energie aan te grijpen om werkgelegenheid, training en omscholing te bevorderen en een geschoold personeelsbestand voor de energietransitie te creëren.

574.000 technici nodig

De jaarlijkse installaties voor windenergie zullen naar verwachting verdubbelen van 78 GW in 2022 tot 155 GW in 2027, , meer dan het dubbele van het niveau vóór de COVID-19 pandemie. Hierdoor zal de totale windcapaciteit wereldwijd in slechts vijf jaar tijd meer dan 1.500 GW bedragen. Gedreven door technologische innovatie en de snelgroeiende offshore windmarkt, voorspelt de Outlook een stijging van 17%, van 489.600 in 2022 tot 574.200 in 2027, in het aantal windtechnici dat nodig is voor C&I en O&M over de voorspellingsperiode van vijf jaar.

Die groei zou 84.600 extra technici vereisen om de uitbreiding van windenergie te ondersteunen. Met een typisch verlooppercentage van 6% zou de windindustrie echter ook 159.200 extra mensen moeten aanwerven om de technici te vervangen die naar verwachting de windindustrie tussen 2023 en 2027 op natuurlijke wijze zullen verlaten.

43% nieuw en vanuit andere sectoren

Om deze groei bij te houden zal bijna 43% van hen nieuw zijn in de sector, instromen vanuit een opleidings- en wervingspijplijn of overstappen vanuit andere sectoren, zoals offshore olie en gas.

De noodzaak om de komende vijf jaar 243.800 extra technici aan te werven, suggereert dat er veel mogelijkheden zijn voor nieuw talent dat instroomt vanuit voltijds onderwijs en vanuit andere sectoren, waaronder de conventionele sector. Dit benadrukt op zijn beurt de rol van de windsector in het ondersteunen van een rechtvaardige en billijke energietransitie weg van fossiele brandstoffen. Als gevolg hiervan benadrukt de Outlook een dringende behoefte aan snellere groei in veiligheid en technische opleidingscapaciteit om de verwachte tekorten in de toeleveringsketen op te vangen.

Opleidingscapaciteit

Eind 2022 beschikten 145.000 technici (of 30% van de geschatte beroepsbevolking) al over ten minste één geldig certificaat van de GWO-standaard voor basisveiligheidstraining (BST).

Dit betekent dat van 2023 tot 2027 429.200 extra technici een opleiding in de windindustrie nodig zullen hebben. Meer dan 80% van deze technici zal nodig zijn in 10 landen: Australië, Brazilië, China, Colombia, Egypte, India, Japan, Kenia, Zuid-Korea en de VS. De Outlook belicht dan ook met name de groei van offshore en offshore windenergie en de personeelsbehoeften in deze 10 landen in het bijzonder.

Vooral technici offshore nodig

Het totale aantal windtechnici zal offshore het snelst groeien (79% meer in 2027 vergeleken met 2022) vergeleken met onshore (12% meer in 2027 vergeleken met 2022). In 2027 zal 87% van de technici onshore werken, meestal (en in toenemende mate) in het segment exploitatie & beheer.

Jakob Lau Holst, CEO van de Global Wind Organisation zegt: “Ontwikkeling van het personeelsbestand is top of mind voor beleidsmakers, brancheorganisaties en werkgevers. De GWO/GWEC Global Wind Workforce Outlook laat niet alleen zien hoeveel mensen er nodig zullen zijn voor de verwachte installatie en het onderhoud van ’s werelds windvloot, maar benadrukt ook hoeveel van hen nieuwkomers in de sector zullen zijn. Dit onderstreept de noodzaak van een hernieuwde focus op instapvaardigheden die aansluiten bij de behoeften van werkgevers en een aanvulling vormen op de bestaande capaciteiten die mensen meebrengen uit andere sectoren en onderwijssystemen.”

Ben Backwell, CEO van GWEC voegt hieraan toe: “Een sterk personeelsbestand en een gezonde toeleveringsketen zullen cruciaal zijn voor de gigantische groei van de windcapaciteit in dit decennium. Het is van vitaal belang dat de groeiende beroepsbevolking de middelen krijgt om goed op te leiden, met een aanpak die gezondheid en veiligheid centraal stelt in de groei van de industrie. GWEC is verheugd om samen met de Global Wind Organisation de Global Wind Workforce Outlook 2023-2027 te presenteren. Het rapport beschrijft hoe een veilige en gezonde werkomgeving kan worden gehandhaafd en hoe de trainingscapaciteit kan worden opgeschaald om te voldoen aan de eisen van een pijplijn van windenergieprojecten over de hele wereld die aan 1,5C voldoen. Zonder geschoolde en duurzame arbeidskrachten voor windenergie en hernieuwbare energie zal de energietransitie niet op tijd gerealiseerd kunnen worden.” Bron: GWEC

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Arbeidsmarkt, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.