Windwinning Culemborg trekt formeel vergunning in voor windpark

| 11 februari 2022

Windwinning Culemborg, een initiatief van Eneco en coöperatie Vrijstad Winning, heeft de in februari 2021 ingediende vergunningaanvraag voor een windpark in Culemborg formeel ingetrokken. Dit maakte de initiatiefnemer vandaag bekend.

De vergunningaanvraag uit 2021 was gebaseerd op een plan dat voorziet in hoge 6 windturbines ten zuiden van de N320 bij Culemborg. Volgens Windwinning Culemborg past dit plan niet meer binnen de politieke wil van de gemeenteraad, zoals verwoord in de moties die zijn aangenomen sinds de vergunning was aangevraagd en lag het daarom voor de hand deze aanvraag in te trekken.

In 2026 ging de gemeente Culemborg nadenken over de mogelijke komst van een coöperatief windpark om zo bij te dragen aan haar duurzaamheidsdoelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn. Sinds de initiatie van het plan voor een windpark is er echter veel verweer geweest. Bewoners van Culemborg hadden liever minder en minder hoge windturbines gewild, voldoende om aan de stroomvraag van Culemborg te voldoen, en voelden zich niet voldoende betrokken bij het hele proces. De grondeigenaren zouden via hun contracten voor de huur van hun grond een maximale opbrengst eisen en wilden 6 windturbines. Windwinning Culemborg dient uiteindelijk een vergunningsaanvraag in voor 6 hoge windturbines in.

Uiteindelijk is de weerstand zo groot dat de gemeenteraad begin april 2021 unaniem een motie aanneemt waarin wordt gesteld dat een toekomstig windpark niet méér stroom mag opwekken dan de gemeente nodig heeft voor de eigen duurzaamheidsdoelstelling (72 GWh). Dit moet bereikt worden met zo laag mogelijke windturbines. Windwinning Culemborg wil vervolgens nadenken over een nieuw plan voor een kleiner windpark.

In De Gelderlander verscheen op 6 februari een uitgebreid artikel over wat er mis ging in Culemborg. Vandaag geeft de initiatiefnemer aan dat het formeel de vergunning heeft ingetrokken en nu afwacht met welke nieuwe kaders de gemeente komt.

Lessen getrokken

Zowel de initiatiefnemer als de betrokken wethouder Joost Reus geven in een reactie op dit artikel toe dat zij een aantal zaken anders hadden moeten aanpakken.

Zo zou er geen duidelijke doelstelling zijn geweest hoeveel windenergie de gemeente wil opwekken. Dit zou voor veel ruis hebben gezorgd in de gesprekken aan de Gebiedstafel (het overlegorgaan waarin we het windpark bespraken), tot het einde aan toe. Duidelijke kaders zijn nodig zodat het voor iedereen helder is waar naartoe gewerkt moet worden.

In de Gebiedstafel is er geen op een door iedereen gesteund voorstel naar voren gekomen. Achteraf gezien, zegt Windwinning Culemborg, hadden ze beter met een voorstel kunnen komen dat een weerslag was van alle discussies aan de Gebiedstafel.

Zowel Windwinning Culemborg als wethouder Joost Reus beamen dat ze alle Culemborgse wijken hadden moeten betrekken bij de Gebiedstafel. Dit was niet het geval. Ook werden niet alle bewoners op de hoogte gehouden van de plannen. Een concreet participatieplan had gemaakt en aan de aan de raad voorgelegd moeten worden, zodat er achteraf geen discussie ontstond over de vraag of het proces wel goed is geweest, zo zegt Reus.

Windwinning geeft ook aan dat het eerder de gemeente(raad) inzicht had moeten geven in de business case en dat het ook meer had moeten hebben over de opbrengsten voor Culemborg zelf.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.