Zeeleven profiteert van 1e offshore windpark

| 11 oktober 2012

Vijf jaar wetenschappelijk onderzoek toont het aan: het eerste offshore windpark van Nederland bij Egmond aan Zee heeft nauwelijks nadelige, maar wel positieve effecten op het leven in en op zee. NoordzeeWind, het samenwerkingsverband van Shell en Nuon, bouwde dit windpark in 2006 en exploiteert het park sinds 2007. Het park, dat 10 tot 18 km voor de kust van Egmond aan Zee ligt en 27 km² beslaat, levert jaarlijks stroom voor ruim 100.000 huishoudens. Het ministerie van Economische Zaken – thans EL&I – besloot eind jaren negentig de mogelijkheden van windenergie op zee verder te verkennen en investeerde in het offshore windpark. EZ koppelde een monitoring- en evaluatie programma aan het project, dat NoordzeeWind verplichtte wetenschappelijk onderzoek te doen naar mogelijke effecten van het windpark op de omgeving.

 

Vijf jaar wetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse onderzoeksinstituten IMARES, NIOZ en Bureau Waardenburg hebben in opdracht van NoordzeeWind vijf jaar intensief wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van het windpark voor leven in en op zee. Vier diergroepen zijn onderzocht: vissen, vogels, zeezoogdieren en bodemdieren. Rijkswaterstaat heeft de onderzoeksresultaten tevens beoordeeld. Belangrijkste conclusie is, dat het windpark in hoofdzaak positieve effecten op het leven in en op zee heeft.

De conclusies van het onderzoek worden vandaag en morgen gepresenteerd tijdens het Offshore Wind and Ecology congress in de Westergasfabriek in Amsterdam.

Klik hier voor het Persbericht onderzoeksresulaten OWEZ oktober 2012

Bronvermelding: NoordZeewind

 

 

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Leveranciers, Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.