Aannemerscombinatie NRG gaat landkabels Hollandse Kust (west Beta) aanleggen

| 12 mei 2022

TenneT gunt de aannemerscombinatie NRG (Denys, Alsema en Van Vulpen) de realisatie van de koppeling tussen de zeekabels voor het windpark Hollandse Kust (west Beta) en het transformatiestation in Wijk aan Zee, de aansluiting voor het ‘Net op Zee’. 

Via ondergrondse gestuurde boringen legt NRG vanaf het strand van Velsen, op een traject van 2,5 kilometer, elektriciteitskabels in de bodem. Dit is ook eerder toegepast bij Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). 

Werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden ergens in het najaar van 2023 van start gaan. Dit is afhankelijk van een lopende beroepsprocedure bij de Raad van State. Op 7 juli vindt daarvoor de zitting plaats, waarna komend najaar een uitspraak wordt verwacht. TenneT heeft toestemming gekregen voor het aansluiten van windenergie op zee van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om dit projectonderdeel alvast te gunnen. 

NRG kan hierdoor al aan de slag met de detailengineering en het opstellen van de werkplannen. De aannemer kan hiervoor terug grijpen naar de kennis en ervaringen uit het afgelopen jaar. 

Projectmanager Mark de Bruijn namens NRG zegt: “We kennen het gebied en de mensen goed, beschikken over de benodigde kennis en het juiste materieel en hebben ervaring met technieken die zich in het afgelopen jaar hebben bewezen. Met de uitvoering voor (west Beta) kunnen we voortbouwen op de goede relaties met de betrokken partijen in het gebied.”

Dick Vergoes Houwens, projectleider Landkabel namens TenneT: “Bij de eerdere serie boringen onder de duinen door heeft het team van NRG uitstekend werk verricht. Hierbij gaat het om uniek en specialistisch werk dat om uiterste zorgvuldigheid vraagt. Ondanks diverse wijzigingen in de planning, heeft NRG dit dankzij hun flexibiliteit en inzet uitstekend gedaan en alles is met oog en oor voor de omgeving keurig binnen de strakke planning uitgevoerd.”

Op dit moment voert NRG vanuit Velsen de laatste boringen uit waarmee de kabelverbinding voor de drie windparken tussen het transformatorstation in Wijk aan Zee en het hoogspanningsstation langs de snelweg A9 in Beverwijk wordt voltooid. Bron: TenneT

Tags: , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.