Amsterdam wil 127 MW aan wind in 2030

| 12 februari 2020

Amsterdam heeft haar concept RES (Regionale Energie Strategie) gepresenteerd. Hierin heeft de gemeente de doelstelling gesteld om 127 megawatt aan windenergie in 2030 te realiseren.

In de RES wordt een inventarisatie gegeven van waar en hoe er in de stad duurzame energie opgewekt kan worden met hierin doelstellingen voor 2030. De RES is een afspraak uit het Klimaatakkoord. Naast de 127 MW windenergie wil de gemeente ook voor 400 MW aan zonne-energie op grote daken realiseren, naast 150MW op kleine daken. Dit staat samen gelijk aan 80% van de elektriciteitsvraag van Amsterdamse huishouden.

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck: “Als gemeente willen we zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Juist omdat Amsterdam niet in haar eigen energiebehoefte kan voorzien en dus leunt op de regio, wil ik de mogelijkheden die er zijn voor wind en zon zoveel mogelijk benutten.”

De gemeente streeft hierbij om minstens 50% van de productie eigendom te laten zijn van lokale energie-coöperaties van burgers en bedrijven zodat de winst lokaal ten goede komt.

Zoekgebieden voor windenergie
De gemeente gaat in 7 gebieden bekijken hoeveel turbines er geplaatst kunnen worden. De geïdentificeerde gebieden zijn:

1. Havengebied.
2. Noorder IJplas & haven Noord.
3. Ten Noorden Ring A10 Noord.
4. Zeeburgereiland/IJburg/Sciencepark.
5. Gaasperplas en Driemond.
6. Amstel III en omgeving.
7. Amsterdam Zuid.

Hier wordt vervolgens wordt per gebied verdiepend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke inpassing, bouw en exploitatie. Dit gebeurt in samenwerking met ruimtelijke experts, initiatiefnemers zoals windcoöperaties en omwonenden.

De gemeente stelt hierbij dat als de zeven zoekgebieden niet leiden tot voldoende opwek van zon- en windenergie, of als er een grotere landelijke opgave aankomt, dan landelijk Noord / het IJmeer als extra zoekgebied aan de lijst wordt toegevoegd. Vooralsnog wordt landelijk Noord ontzien. Buiten de zoekgebieden vindt geen nader onderzoek plaats.

De Concept RES Amsterdam is een eerste stap in het traject naar meer duurzame energie. De gemeenteraad behandelt de Concept RES Amsterdam op 11 maart 2020.

Tags: , , , ,

Category: Regionale Energie Strategie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.