Amsterdam Wind en NDSM Energie dienen vergunningsaanvraag in voor drie windturbines bij de Noorder IJplas

| 12 april 2023
Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben begin deze maand bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) een vergunningaanvraag ingediend voor drie windturbines in het gebied van de Noorder IJplas.

In een brief aan de gemeenteraad geeft de Amsterdamse wethouder Zita Pels aan dat een van de drie windturbines 100 meter is verplaatst ten opzichte van eerdere plannen. De verplaatsing in westelijke richting gebeurt in verband met een helikoptervliegroute en een hoogspanningsverbinding.Bovendien wordt één van de drie lager dan gepland, namelijk 150 meter hoog in plaats van 200 meter.

De Omgevingsdienst NZKG is nu aan zet om de aanvraag en de bijbehorende onderzoeken te beoordelen. Zodra de Omgevingsdienst alle informatie heeft beoordeeld zal zij de aanvraag en bijbehorende onderzoeken publiceren en een ontwerpbesluit nemen. Deze wordt ter inzage gelegd.

In de zomer van 2020 tekende de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst met Amsterdam Wind om aan de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein windturbines te bouwen. De gemeente besloot om Amsterdammers, via energiecoöperaties, de zeggenschap en het eigendom van de molens te geven. Amsterdam Wind werkt in dit project samen met NDSM Energie.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.