Boskalis bouwt aantal schepen om tot hybride schepen

| 12 april 2022

Bron: Boskalis

Boskalis gaat de komende twee jaar een aantal DP2 schepen van zijn Offshore Energy-divisie ombouwen tot hybride schepen door de toepassing van energieopslagsystemen (power packs). Door deze omzetting zullen het brandstofverbruik en de daarmee gepaard gaande uitstoot van kooldioxide en stikstofoxiden tot gemiddeld twintig procent verminderen.

De systemen bieden tevens de mogelijkheid om de opgeslagen elektriciteit te gebruiken als de schepen aan de wal liggen en dragen bij aan een stillere en efficiëntere operatie offshore.

De conversies worden toegepast op de breed inzetbare kraanschepen Bokalift 1 en Bokalift 2, twee construction support vessels en twee diving support vessels.

Alternatieven

Boskalis maakt op zijn vloot al gebruik van diverse mogelijkheden om emissies terug te dringen. Zoals speciale dashboards voor efficiënter brandstofverbruik en het gebruik van biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen. Binnen de vloot van sleephopperzuigers hebben deze maatregelen al bijgedragen aan een daling van twintig procent van de kooldioxide-uitstoot sinds 2011. 

Emissiereducties worden mede bepaald door de mate waarin geschikte alternatieven voor fossiele brandstoffen binnen de maritieme sector gereed en wereldwijd beschikbaar zijn. Daarom werkt Boskalis in een consortium mee aan een uitgebreid meerjarig onderzoeksprogramma om het gebruik van methanol als alternatieve scheepsbrandstof te versnellen.

Boskalis streeft ernaar om zijn emissies op korte termijn terug te brengen met behulp van de beschikbare technologieën en om in 2050 wereldwijd klimaatneutraal te opereren.

Boskalis streeft ernaar om zijn emissies op korte termijn terug te brengen met behulp van de beschikbare technologieën en om in 2050 wereldwijd klimaatneutraal te opereren. Bron: Boskalis

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.