Bouw van windpark Kilwind in Dordrecht is gereed

| 12 oktober 2016

De bouw van windpark Kilwind langs de Dordtse Kil is  gereed. Een viertal windturbines van het type Enercon 70 (2.3 MW) zullen duurzame energie voor ruim 4500 huishoudens gaan produceren. De eerste windturbines op het eiland van Dordrecht zijn van Kilwind (een samenwerking tussen Wim Meerkerk en agrariër Hans van der Eijk). Een andere windturbine door en voor bewoners en ondernemers is gepland op het eiland Krabbegors en is van Drechts Wind.

Deze is opgericht voor en door de inwoners van de Drechtsteden die als doel hebben gesteld: het bijdragen aan het terugdringen van  vervuilende energiebronnen en het versterken van de lokale economie. Iedereen in de Drechtsteden kan meedoen met de coöperatie Drechtse Wind.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aangeven dat ze windenergie van en voor de inwoners van de Drechtsteden willen. Dat kan door je aan te sluiten bij de coöperatie Drechtse Wind. Ook bedrijven, belangengroeperingen en verenigingen kunnen zich aansluiten.

Leden kunnen meebeslissen over de toekomst van windenergie in de Drechtsteden en kunnen ook investeren in een windmolen met een klein of groot bedrag.

Lees meer

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.