CDA Groningen wil gemeenten locaties windenergie aan laten dragen

| 12 mei 2014

Onlangs heeft de provincie Groningen aangegeven af gezien van de realisatie van het windpark bij de N33.  De minister wil de realisatie doorzetten maar de Tweede Kamer biedt ruimte voor alternatieven. Zo vindt het CDA dat de gemeenten alternatieven moeten aandragen en niet de provincie. Gemeenten staan dichter bij burgers, weten wat er leeft en kunnen beter de mogelijkheden en draagvlak inschatten. 

Het CDA gaat gemeenten in Groningen en de Vereniging Groninger Gemeenten vragen of zijzelf aan de slag willen gaan om in overleg alternatieve zoeklocaties aan te reiken. Op deze manier is de lokale gemeenschap aan zet en worden de provincie en het Rijk gevoed om de juiste afweging te maken. Daar waar de locatie N33 een van bovenaf opgelegde locatiekeuze is, waar jarenlang door de provincie aan is vastgehouden, dreigt nu hetzelfde gevaar van een opgelegd alternatief: de provincie denkt aan een zoeklocatie bij Meeden. De vraag is dan ook of er nu wel ruimte is voor een zorgvuldig proces, waarin draagvlak voor een locatie richtinggevend is.groningenseaport

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Veendammer

Tags: , , , ,

Category: Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.