Documenten Windpark Caprice opnieuw ter inzage gelegd

| 12 maart 2021
visualisatie windpark caprice

Visualisatie Windpark Caprice. Bron: Windparkcaprice.nl

Alle documenten voor Windpark Caprice op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard in de gemeente Lingewaard worden opnieuw ter inzage gelegd. Tijdens het behandelen van de zienswijzen van windpark Caprice werd duidelijk dat niet de laatste versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage heeft gelegen. Daarnaast hebben de initiatiefnemers een wijziging van de aanvraag ingediend. Dit heeft betrekking tot het vergroten van het maximaal vermogen per turbine.

Windpark Caprice is een initiatief van steenfabriek Caprice en ontwikkelaar Renewable Energy Factory. De beide partijen willen twee windturbines realiseren op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard langs het Pannerdensch kanaal in de gemeente Lingewaard. Dit is 1 van de locaties die de gemeente Lingewaard in 2017 heeft onderzocht als mogelijke locatie voor het plaatsen van windturbines.

Het windpark voldoet aan de kaders die de gemeenteraad stelt voor windenergie. Het college en de gemeenteraad zien daarmee genoeg basis voor een vergunning. Alle documenten hiervoor hebben van 29 oktober tot en met 9 december 2020 ter inzage gelegen. Hierop zijn vervolgens 28 zienswijzen ingediend. Tijdens het behandelen van de zienswijzen werd duidelijk dat niet de laatste versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage heeft gelegen. De overige documenten waren wel juist.

Wethouder duurzaamheid Aart Slob zei hierover: “We pakken dit proces zorgvuldig en transparant op. Juist daarom is het extra vervelend dat hierin zaken niet goed gaan. Tijdens het behandelen van de zienswijzen zagen we dat er verouderde informatie is gebruikt. Dit kwam omdat verschillende versies van het document wel hetzelfde versienummer en dezelfde datum hadden.” De juiste informatie stond wel goed in alle andere rapporten en onderzoeken die ter inzage lagen. Voor het toetsen van de vergunningaanvraag en het opstellen van de ontwerp-omgevingsvergunning is wel de juiste versie van de ruimtelijke onderbouwing gebruikt.

Windturbines met groter vermogen

Daarnaast willen de initiatiefnemers het maximaal vermogen van de turbines verhogen, van 5 naar 7 MW. Dit zou gerealiseerd kunnen worden zonder de hoogte (tussen de 150 en 240 meter) of rotordiameter te veranderen. Op 22 februari is hiervoor een formele wijziging van de aanvraag ingediend.

Opnieuw ter inzage

Op 9 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lingerwaard besloten alle documenten opnieuw ter inzage te leggen, inclusief de wijziging van de aanvraag. De verwachting is dat het college in april alle documenten opnieuw ter inzage kan leggen. “We zijn bezig met het maken van een overzicht van wijzigingen. Op welke punten zijn de documenten veranderd en hoe kunnen mensen dit herkennen? Daarnaast zijn we bezig met een toetsing van de wijziging voor het verhogen van het vermogen. Ook dit resultaat willen we bij de stukken voegen. Hier hebben we nog een paar weken voor nodig.” De ingediende zienswijzen blijven geldig. Daarnaast kunnen op basis van de nieuwe informatie nieuwe of aanvullende zienswijzen ingediend worden. Bron: Lingewaard.nl

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.