Elia en Energinet starten haalbaarheidsstudie hybride interconnector tussen België en Denemarken

| 12 februari 2021

Bron: Energinet.dk

De Belgische netbeheerder Elia en Deense netbeheerder Energinet hebben een werkgroep opgericht die de haalbaarheid onderzoekt van een ongeveer 600 km onderzeese kabel die de Belgische en Deense hoogspanningsnetten verbindt. De interconnector zou aan Deense kant verbonden zijn met het onlangs door het Deense parlement aangekondigde nieuw te bouwen energie-eiland op 80 km van de Deense kust waar op termijn een grootschalig windpark van 10 GW op aangesloten wordt. Tegen eind 2021 moet duidelijk zijn of het project zowel economisch als technisch uitvoerbaar is.

De twee netbeheerders hebben een werkgroep opgericht die zich zal bezighouden met de haalbaarheidsstudie. De start van de haalbaarheidsstudie volgt op het politieke samenwerkingsakkoord dat vorige week ondertekend is door de Belgische en Deense ministers van Energie, Tinne Van der Straeten en Dan Jørgensen.

“Het realiseren van de Belgisch-Deense kabel is een belangrijke volgende stap in het verduurzamen van ons elektriciteitssysteem. Het zou de eerste keer zijn dat ons land verbonden is met een nieuwe elektriciteitsmarkt die verder ligt dan onze buurlanden. Dankzij de hybride technologie krijgen we ook rechtstreekse toegang tot grote windparken in de verre noordelijke Noordzee met een andere meteorologische dynamiek dan voor onze kust. Dat geeft een grotere bevoorradingszekerheid en zal onze energie-intensieve industrie helpen om voort te decarboniseren.”– Chris Peeters, CEO Elia Group

Aansluiting op Deens energie-eiland
Het project past in de uitvoering van de Europese Green Deal om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Om dit te realiseren, wil Europa de huidige capaciteit van 25 GW offshore wind optrekken tot 300 GW. Om de productie tot bij de verbruikerscentra aan land te brengen, is een vermaasd onderzees elektriciteitsnet nodig waar hybride interconnectoren belangrijke bouwstenen van zijn. Het door het Deense parlement op 4 februari aangenomen besluit om een energie hub te bouwen op een kunstmatig eiland in de Noordzee zal de integratie van het Europese E-net versterken en een flinke bijdrage leveren aan de Europese Green Deal.

De energie hub is een knooppunt voor duurzame elektriciteit die de door offshore windparken geproduceerde elektriciteit opneemt en verder distribueert naar het vaste land van Denemarken en naar andere aangesloten landen. De beoogde locatie is in de Noordzee aan de westkust van Denemarken ca. 80 km uit de kust van de plaats Thorsminde. Dit wereldwijd eerste energie-eiland zal in handen komen van een organisatie waarin de Deense Staat de meerderheid van aandelen heeft naast één of meer particuliere ondernemingen met een minderheidsaandeel.

De eerste bouwfase die in 2030 opgeleverd zou moeten worden omvat het kunstmatige eiland van de energie hub en windturbines met in totaal 3 GW vermogen. Gefaseerd zijn uitbreidingen mogelijk naar 10 GW vermogen. Het kunstmatige eiland van de eerste bouwfase heeft een oppervlakte van 120.000 m2 (vierkante oppervlakte van 350 bij 350 m of vergelijkbaar met de oppervlakte van 18 voetbalvelden). Bij uitbreiding naar 10 GW groeit de oppervlakte van het eiland naar 460.000 m2 (vierkante oppervlakte van 680 bij 680m of vergelijkbaar met de oppervlakte van 64 voetbalvelden).

De energie hub wordt het grootste bouwproject in de Deense geschiedenis. De investeringskosten t/m de uitbouwfase met 10 GW zijn geraamd op 28 miljard Euro. Het concept van een energie hub op een kunstmatig eiland opent mogelijkheden voor verdere functionele uitbreidingen. Denkbaar zijn faciliteiten voor de opslag van elektriciteit, de conversie van overtollige elektriciteit via elektrolyse tot waterstof of de aanleg van een haven. Bron: Efkm.dk & Elia

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.