Fryslân foar de Wyn wijst 2 locaties windparken aan

| 12 mei 2014

Fryslân foar de Wyn heeft een tweetal voorstellen voor een windpark in De Friese Meren aangemerkt.  Eén ligt bij Spannenburg, de andere bij Ecopark De Wierde in Oudehaske. Er waren maar liefst 72 plannen in Friesland ingediend en een 39 zijn er kansrijk. De projecten op de lijst hebben meer kans op opgenomen te worden in het advies wat in oktober uitgebracht wordt aan de provincie.  Daarnaast is er ook nog een reservelijst. Ook daar staan drie plannen op die in voormalig Skarsterlân liggen. Deze parken, die vooralsnog geen doorgang vinden liggen bij Nije Skou in Vegelinsoord, Sint Nicolaasga en langs het Heerenveense Kanaal.

 

Het plan van NoordNoordWest BV uit Anna Paulowna heeft wel kans om te worden uitgevoerd. Het bedrijf wil zes windturbines realiseren op de Vitens-locatie bij Spannenburg. De windmolens zouden maximaal honderd meter hoog moeten worden. De tien iets kleinere turbines die er nu al staan, worden in de plannen gesaneerd.

 

Duurzaamheidsplatform Heerenveen wil op zijn beurt vier tot tien windturbines realiseren. Het zoekgebied omvatte globaal het Internationaal Bedrijventerrein Friesland (IBF), Klaverblad Noordoost en bedrijventerreinen Het Kanaal, Haskerveen en Ecopark De Wierde. Fryslân foar de Wyn ziet wel kansen voor molens bij de vuilstort. Die zouden maximaal 120 meter hoog moeten worden.

 

Op de reservelijst staan de initiatieven die voorlopig op de lange baan worden geschoven. Onder andere de plannen om vier of vijf turbines bij Vegelinsoord tussen vaarwater It Deel en de A32 bij Akkrum, de bouw van maximaal zes molens tussen Sint Nyk en de A6 en het voornemen om twaalf windturbines langs het Heerenveense Kanaal te plaatsen, gaan voorlopig de ijskast in.

 

De voorstellen op de Kandidatenlijst zullen besproken worden in de regiobijeenkomsten die de Regiegroep Fryslân foar de Wyn in mei en juni gaat organiseren. Of de plannen daadwerkelijk worden opgenomen in het advies aan de provincie hangt af van wat de bevolking van de initiatieven vindt.

windmolen-kaartje-fryslan-foar-de-wynBron: Fryslanfoardewyn

 

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.