Gelderse gemeenteraden beslissen windturbines “ja of nee”

| 12 november 2014
Provincie Gelderland heeft met het Rijk een afspraak gemaakt dat in 2020 in totaal 230,5 MW aan windenergie wordt opgewekt. De provincie heeft met gemeenten afspraken gemaakt waar de windmolens gebouwd zouden kunnen worden..

In Provinciale Staten is er kritiek op de inpassingsplanprocedure die de provincie heeft opgestart voor windmolenproject de Bijvanck in Angerlo. Volgens de VVD had gedeputeerde Traag deze procedure niet mogen starten zonder dat Provinciale Staten hier een besluit over hebben genomen.

Een inpassingsprocedure houdt in dat niet de gemeente, maar de provincie de regie overneemt. Voor project de Bijvanck gelden nu de regels van de Crisis- en Herstelwet en dat betekent onder andere dat er minder ruimte is voor inspraak.

windpark Kloosterlanden

Lees meer

Bron: De Gelderlander

.

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Rotorblad, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.