Hardenberg positief over realisatie windpark

| 12 februari 2013

De gemeenteraad van Hardenberg heeft ingestemd met het principeverzoek om onder voorwaarden mee te werken aan het plaatsen van vijf windmolens in het gebied Dedemsvaart-Zuid. Uitgangspunt is dat er een windmolenpark gerealiseerd wordt met maximaal tien windmolens, waarbij er ook windmolens geplaatst worden in Ommen-Noord.

Met twee amendementen heeft de raad het voorstel van het college van B&W wel gewijzigd. De partijen CDA, PvdA, CU, VVD en GroenLinks staan positief tegenover de windmolens en hebben met een ruime meerderheid ingestemd met het voorstel. De partijen OpKoers.nu, Liberaal Hardenberg en DS’12 stemden tegen. De gemeenteraad geeft hiermee aan dat ze onder bepaalde voorwaarden positief is over de komst van windmolens.

Een aantal partijen gaf tijdens de vergadering aan dat het belangrijk is om als gemeente Hardenberg regie te houden en zelf besluiten te nemen. Ook het betrekken van omwonenden vindt de gemeenteraad belangrijk, waarbij het waarborgen van de gezondheid en het beperken (geluids)overlast belangrijke kaders zijn in de verdere ontwikkeling van de plannen.

Wijzigingen
Met twee amendementen is het voorstel van het college van B&W nog wel gewijzigd. Zo wil de gemeenteraad dat er uitvoerig onderzoek wordt gedaan naar de eventuele overlast die windmolens mogelijk veroorzaken op het gebied geluid en gezondheid. Ook moet hierbij rekening gehouden worden met de bestaande weg N36 die door het gebied loopt. Dit alles moet worden verwerkt in een zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER).

Daarnaast heeft de gemeenteraad een tweede wijziging aangebracht in het voorstel. De Hardenbergse raad geeft aan dat het windmolenpark in zijn geheel moet worden gerealiseerd. Dus maximaal vijf windmolens in Dedemsvaart-Zuid en maximaal vijf windmolens in Ommen-Noord, zoals is aangegeven in de voorkeursopstelling.

Klik hier voor het volledige bericht.

Bron: Gemeente Hardenberg

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.