Houten zet in op tweede windpark

| 12 mei 2014

In de gemeente Houten is een nieuw collega van B & W en deze heeft de ambitie om een windpark met 3 windturbines bij de Goyerburg over het Amsterdams Rijnkanaal te bouwen. Deze locatie ligt in tegenstelling tot het vorig jaar geopende windpark bij sport en werklandschap de Meerpaal verder van omwonenden af. 

In het najaar vindt de evaluatie van het eerste windpark (dat uit drie windturbines bestaat)  plaats. Volgens wethouder Michiel van Liere (D66) worden de resultaten gebruikt om draagvlak te creëren onder omwonenden van het beoogde tweede windpark. Volgens Van Liere heeft ook de initiatiefnemer daar een taak in. Wethouder Geerdes (VVD) benadrukt dat het draagvlak bepaalt of het plan doorgaat of niet. ‘’We hebben daar nog geen besluit over genomen. ‘’
houten toren

Bron: Dichtbij.nl

Tags: , , ,

Category: Groene energie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.