Ierland: Raadpleging geopend over eerste offshore wind veiling

| 12 oktober 2021

Ierland: Raadpleging geopend over eerste offshore windveilingHet ministerie van Milieu, Klimaat en Communicatie (DECC) in Ierland heeft een raadpleging geopend over de eerste veiling voor de levering van elektriciteit uit offshore windbronnen. Dit gebeurt in het kader van de regeling Renewable Electricity Scheme (RESS) die de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen ondersteunt. 

Het doel van deze raadpleging is belanghebbenden te betrekken en feedback te verzamelen over de verschillende aspecten van de ontwerpvoorwaarden van de eerste supportregeling voor offshore wind (ORESS 1) opdat een efficiënte en economische realisatie van de hernieuwbare projecten gewaarborgd kan worden. De uiterste datum voor indiening is 6 december 2021, 17.30 uur.

De RESS biedt steun aan projecten voor hernieuwbare elektriciteit in Ierland, met een primaire focus op kosteneffectiviteit. De Ierse regering heeft de doelstelling om tegen 2030 tot 80% hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Ierland heeft met een zeegebied van 490.000 km2 een grote potentie voor de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie. Zo zou de Ierse kust een lange termijn potentieel van 70 GW aan mogelijkheden hebben voor oceaanenergie (wind, golfslag en getij) binnen 100 km van de Ierse kustlijn.

5 GW aan offshore wind tegen 2030

Het Climate Action Plan 2021 omvat een reeks maatregelen om het potentieel van offshore hernieuwbare energie te realiseren, terwijl het regeringsprogramma zich ertoe verbindt tegen 2030 een geïnstalleerde offshore windcapaciteit van 5 GW te bereiken en een langetermijnplan uit te werken om daarna het potentieel van ten minste 30 GW aan drijvende windenergie te benutten.

De eerste offshore windveiling binnen de RESS-regeling zal een belangrijke stap zijn op weg naar de verwezenlijking van de doelstellingen. Er zijn momenteel ten minste drie offshore veilingen gepland. Gezien de relatief lange ontwikkelingstermijnen van offshore windprojecten mag worden verwacht dat alleen de eerste twee van deze veilingen zullen bijdragen tot onze doelstelling van 5 GW geïnstalleerd vermogen in 2030.

Benodigde stappen

Voordat de eerste offshore windveiling van start gaat, moet een aantal mijlpalen worden bereikt. De goedkeuring van de wet inzake ruimtelijke ordening van het zeegebied (Maritime Area Planning, MAP) zal de wettelijke basis en de flexibiliteit bieden die Ierland in staat zullen stellen gefaseerd over te schakelen van de huidige gedecentraliseerde regeling naar een meer gecentraliseerde, plangestuurde regeling in overeenstemming met het kader dat voor mariene ruimtelijke ordening is vastgesteld.

Daarnaast betreft het de aanvang van relevante secundaire wetgeving, het opzetten van een Maritime Area Consent (MAC)-proces en de afgifte van MAC’s aan offshore projecten van fase één. Daarnaast moet een procedure voor de beoordeling van de aansluiting op het offshore net worden ingesteld; de CRU (Commission for Regulation of Utilities) werkt hieraan parallel met de ontwikkeling van de voorwaarden van ORESS 1. Bron: GOV IE

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.