Inwoners uit Kaag en Braassem kunnen reageren op concept Lokale Energie Strategie

| 12 februari 2024

Gemeente Kaag en Braassem heeft de eerste versie van de Lokale Energie Strategie (LES) ter inzage gelegd. Inwoners uit de gemeente kunnen tot en met 7 maart 2024 op deze draft reageren.

Voorkeursscenario voor wind en zon in Kaag en Braassem

De LES vertelt waar de gemeente staat in de energietransitie en schetst scenario’s voor 2030. Gemeente Kaag en Braassem valt onder de RES-regio Holland-Rijnland. Deze regio heeft aangegeven in 2030 1,05 TWh aan duurzame elektriciteit te willen opwekken. Hiervan moet 0,8 TWh komen uit wind en zon.

In Kaag en Braassem is het aandeel duurzame energie opwek nog laag. Er staan nog geen windturbines of zonneparken. De gemeente wil aan het RES-bod bijdragen door in te zetten op het verminderen van het energieverbruik en de overstap op energie uit duurzame bronnen als zon en wind. Bij de opwek uit duurzame bronnen wil de gemeente en evenredig aandeel in het RES-bod nemen, op basis van het energieverbruik van de gemeente. In dit geval gaat het over zo’n 9%. Dit vertaalt zich naar een doelstelling van 0,09 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030. De gemeente wil dit invullen door het plaatsen van zonnepanelen op grote daken of parkeerplaatsen, zonneweiden en windturbines.

Bij een inschatting op basis van RVO data zouden er 1 tot 2 windturbines (van 5,6 MW 3 ) en 30 tot 40 ha (van 1 MWp per ha 3 ) aan zonnepanelen geplaatst moeten worden (op basis van een 50/50 verdeling zon en wind), om de doelstelling van 0,09 TWh te bereiken.

In de samenwerking met inwoners en partijen zijn potentiekaarten voor de opwek van wind en zon gepresenteerd. Deze kaarten geven weer in welke delen van de gemeente het wel en niet mogelijk is om energie op te wekken.

Voorkeursscenario voor de opwek van energie

Op basis van de uitkomsten van de inwonersavonden heeft de gemeente een voorkeursscenario voor de opwek van energie gemaakt. Het scenario bestaat uit een kleinschalige en praktische aanpak voor zonneweides. Ook zijn er drie mogelijke gebieden voor windturbines. Deze staan langs de A4 en N207. De gebieden voor windturbines zijn op basis van de harde en zachte belemmeringen en de inputs van belanghebbenden naar voren gekomen. Grootschalige opwek van zon- en windenergie op landbouwgronden en in het open landschap is verder niet toegestaan. Het is belangrijk om eerst daken en andere dubbel ruimtegebruik (zoals parkeerplaatsen en geluidsschermen) volledig uit te nutten. Wel blijft er daarnaast grootschalige opwek nodig. Dit scenario maakt daar nu al ruimte voor.

Reageren op het concept

Wethouder Dolf Kistemaker: “Kaag en Braassem doet actief mee aan de energietransitie. Dit vergt maatwerk en daar hebben we de hulp van onze inwoners en partners bij nodig. Ik ben trots op alle betrokkenheid en benieuwd naar de reacties op het concept. Ik roep iedereen op om ook hier hun mening over te geven.”

De conceptversie van de LES staat als storymap online op de website van Energie voor Kaag en Braassem en ligt als rapportage fysiek bij de balie op het gemeentehuis. Reageren kan via het bijbehorende vragenformulier. Bron: Gemeente Kaag en Braassem

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.