Kustwacht heeft nieuw schip voor bescherming windpark Borssele

| 12 januari 2021

Alp Ace Bron: Kustwacht

Sinds begin dit jaar heeft de Kustwacht een nieuwe noodhulpsleper dat preventief nabij windpark Borssele, voor de kust van Zeeland, ligt om bij noodgevallen de scheepvaart te kunnen assisteren.

Het stuk Noordzee bij Borssele wordt druk bevaart, onder andere vanwege de nabijgelegen havens van Antwerpen en Rotterdam. In het windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen. Schepen met een lengte tot 45 meter mogen onder voorwaarden door deze corridor heen varen. In het geval dat een schip bijvoorbeeld zijn voortstuwing verliest en op een windmolen afdrijft, is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is om schade aan het schip en het windpark te voorkomen.

De Kustwacht heeft de noodhulpsleper, de Alp Ace van Alp Maritime Services, namens de betrokken ministeries tot haar beschikking gekregen. Het sleepvaartuig is 24 uur per dag beschikbaar ter voorkoming van calamiteiten. Het sleepvaartuig zal naast de hoofdtaak ook inzetbaar zijn voor de uitvoering van andere Kustwachttaken, zoals zoek- en reddingsacties.

De Alp Ace vervult tijdelijk deze taken. Daarna zal een noodhulpsleper voor een periode van tien jaar de taak op zich nemen. De Alp Ace wordt tijdelijk in beheer genomen door Multraship. Het contractbeheer wordt gedaan door de Rijksrederij.

Monitorings- en onderzoeksprogramma
Om de relatie tussen offshore windparken en de scheepvaartveiligheid te onderzoeken, zal Rijkswaterstaat de komende tien jaar een monitorings- en onderzoeksprogramma uitvoeren. In dit onderzoeksprogramma zal onder andere gekeken worden naar het effect van de getroffen veiligheidsmaatregelen, zoals extra toezicht en handhaving door de Kustwacht en de inzet van een noodhulpsleper. Er zal tevens worden onderzocht of de huidige maatregelen voldoen. Bron: Kustwacht

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.