Laatste turbine Windpark Hoge Vaart Zuid staat

| 12 oktober 2023

Bron: LinkedIn

De laatste wiek voor de 10e windturbine van Windpark Hoge Vaart Zuid is vandaag gehesen. Hiermee is de bouw van de windturbines voor dit windpark gereed.

Windpark Hoge Vaart ligt langs de Hoge Vaart, in het gebied tussen het nabije Windpark Flevo Ventum en de spoorlijn tussen Dronten en Zwolle. Het is een project van Pure Energie en bestaat uit 10 Vestas V162 windturbines. Deze hebben een ashoogte van 166 meter, een rotordiameter van 162 meter en een tiphoogte van 247 meter.

De bouw begon in april dit jaar. Als de turbines volledig getest en operationeel zijn, zullen ze naar verwachting gezamenlijk ruim 200 miljoen kWh per jaar produceren.

Windplan Groen

Het windpark is onderdeel van Windplan Groen. Dit is een groot windplan in Oostelijk Flevoland in de gemeente Dronten. Pure Energie bouwde naast Windpark Hoge Vaart Zuid in dit gebied ook de windparken Oldebroekertocht, Hondtocht Zuid en Windpark Flevo Ventum. Dit laatste windpark is eigendom van Flevo Ventum BV, Pure Energie verzorgde de bouw. Flevo Ventum is ook al gereed. Hondtocht Zuid is nog in aanbouw. Bron: Pure Energie

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.