Lelystad: Markermeer niet als zoekgebied

| 12 oktober 2012

Het College van B & W van Lelystad heeft een verzoek in gediend bij het Min. Infrastructuur & Milieu om het Markermeer niet op te nemen als zoekgebied voor grote windparken in de nota Reikwijdte en Detailniveau. Vanuit de regio is er geen bestuurlijke steun. Om de doelstelling voor opschaling en sanering van windenergie in Flevoland te halen zijn er 6 locaties aangewezen. Daarmee wordt ruimte geboden voor 25% van de landelijke doelstelling. Markermeer is dan niet nodig.

 

 

Bronvermelding: Krant van Flevoland

 

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.