Liander investeert flink in uitbreiding elektriciteitsnet

| 12 april 2022
Liander investeert flink in uitbreiding elektriciteitsnet

Bron: Liander

Liander investeert tot en met 2024 €3,5 miljard euro in het elektriciteitsnet in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland om zo tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de grootschalige teruglevering van groene stroom aan het net.

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. In het Investeringsplan beschrijft Liander concreet de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de gas- en elektriciteitsnetten voor de volgende drie jaar. Ook staat in dit plan wat er op hoofdlijnen moet gebeuren voor de periode 2025 tot 2031.

2022 – 2024

In de periode 2022 – 2024 investeert Liander naar verwachting €3,1 miljard in het elektriciteitsnet om knelpunten te verhelpen en voorkomen. De netbeheerder heeft €357 miljoen begroot om het gasnet in stand te houden en €142 miljoen voor netgerelateerde investeringen zoals voor de transformatie naar een digitaal net. Liander verwacht de komende drie jaar onder meer ruim 5.100 km middenspanningskabels en 1.400 km laagspanningskabels te leggen, en bijna 2.400 nieuwe transformatorhuisjes te plaatsen.

2025 – 2031

In de periode tot 2031 verwacht de netbeheerder 56 nieuwe elektriciteitsstations te bouwen en er circa 100 uit te breiden. Naast investeringen in uitbreiding van het net zullen slimme oplossingen zoals congestiemanagement ingezet worden om knelpunten te voorkomen en een mogelijke investering in het net te voorkomen.

Noord-Holland

Liander voorziet dat tot 2031 circa 57 van de 92 elektriciteitsstations in Noord-Holland overbelast raken als de netbeheerder niets doet. Liander gaat hier de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op twaalf bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel in Noord-Holland en plaatst het 945 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket in Noord-Holland voor de komende drie jaar bedraagt ruim €1,3 miljard.

Voor Amsterdam heeft Liander samen met TenneT en de gemeente het Ontwikkelingskader 2035 opgesteld. Hierin staan de grote uitbreidingsinvesteringen in de stad beschreven.

Friesland

Liander voorziet dat tot 2031 circa 46 van de 65 Friese elektriciteitsstations overbelast kan raken. De komende drie jaar neemt Liander één nieuw elektriciteitsverdeelstation en extra capaciteit op twee bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel en plaatst 347 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket voor de komende drie jaar bedraagt in Friesland €536 miljoen.

Flevoland

Liander voorziet dat tot 2031 circa 24 van de 38 elektriciteitsstations in Flevoland overbelast kan raken. Liander neemt hier de komende drie jaar extra capaciteit op zes elektriciteitsverdeelstations in gebruik. Ook legt Liander in de provincie ruim 500 km extra elektriciteitskabel en plaatst de netbeheerder 181 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket in Flevoland voor de komende drie jaar bedraagt ruim €220 miljoen.

Gelderland

In deze provincie voorziet Liander dat tot 2031 circa 55 van de 103 elektriciteitsstations in Gelderland overbelast kan raken. Liander neemt hier de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op elf bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 1.250 km extra elektriciteitskabel in de provincie en plaatst 674 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket voor de komende drie jaar bedraagt in Gelderland € 792 miljoen.

Zuid-Holland

Liander is actief in het noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland. Hier voorziet de netbeheerder dat tot 2031 circa 13 van de 18 elektriciteitsstations in Zuid-Holland overbelast kunnen raken. Liander neemt de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op drie bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder bijna 600 km extra elektriciteitskabel en plaatst de komende jaren 222 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket voor de komende drie jaar bedraagt €290 miljoen.

Voor alle provincies geldt dat na 2024 er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland staan, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen.

Samenwerking

Om die uitbreiding te kunnen realiseren, ziet Liander belang in een samenwerking  tussen Rijksoverheid, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven. Daarbij wil het zo vroeg mogelijk in gesprek gaan hierover. Infrastructuur die nodig is voor het elektriciteitsnet, zoals kabels en transformatorhuisjes, krijgt alleen dan vanaf het prille begin de benodigde ruimte in omgevingsplannen, aldus Liander.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.