Onderzoek Alterra: negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur

| 12 februari 2017

Alterra, (onderzoeksinstituut) is van mening dat het nog te bouwen windpark Friesland negatieve gevolgen heeft voor de natuur in het IJsselmeer en de Waddenzee. In het rapport staat dat de risico’s voor vogels (Zwarte Stern en de Visdief) in het IJsselmeer en de Waddenzee aanwezig is en niet acceptabel is. Alterra wil het effect van het windpark Friesland beoordelen en de vogelsterfte door windparken en andere projecten bij elkaar opgesteld moeten worden. 

Het rapport van Alterra is naar de Raad van State, de overheden en de initiatiefnemers van het windmolenpark gestuurd. De Raad van State buigt zich over het beroep dat natuur- en recreatieve organisaties hebben ingesteld tegen het besluit om Windpark Fryslân te bouwen. Het rapport adviseert ook naar nog meer onderzoek.

In het windmolenpark zouden 89 windturbines van 180 meter hoog in het IJsselmeer komen te staan.

contra-expertise-windpark-fryslan-alterra-f.136f51

Lees meer

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties (2)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

  1. Hans van de Klundert schreef:

    Het zijn niet alleen de vogels die last hebben van de windmolens, maar door het laagfrequent geluid van de wieken raken dieren erg gestresst (is o.m. aangetoond in Denemarken bij fretten die helemaal dol draaiden door het geluid en zich gingen verbijten waardoor hun pels niets meer waard was) en met name ook de vissen. Er zwemmen dan wel geen dolfijnen of walvissen in het IJsselmeer (die erg veel last hebben van het geluid), maar doordat het geluid in het water zo ver draagt hebben de vissen hier ongetwijfeld heel veel last van.