Nordex boekt succesvol eerste helft 2021

| 12 augustus 2021
Nordex boekt succesvol eerste half jaar 2021

© Nordex SE Nordex Group

Nordex Group heeft een succesvol eerste helft van 2021 (H1 2021) afgesloten. Het bedrijf liet een aanzienlijke jaar-op-jaargroei van de omzet en de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) zien. Het tweede kwartaal was hierbij het sterkste. Dit blijkt uit de financiële cijfers die Nordex vandaag publiceerde.

De omzet steeg tot EUR 2,7 miljard (H1 2020: EUR 2,0 miljard) dankzij de forse toename van het activiteitenniveau.  Het segment Projecten was verantwoordelijk voor EUR 2.484,1 miljoen, een stijging ten opzichte van H1 2020 (EUR 1.839,7 miljoen). De omzet in het segment Service steeg in het eerste halfjaar licht met 3,5 % tot EUR 216,8 miljoen (H1 2020: EUR 209,6 miljoen). De bruto-omzet, waarin ook de voorraadmutaties zijn opgenomen, steeg met bijna 17 procent tot EUR 2.324,5 miljoen (H1 2020: EUR 1.990,0 miljoen).

Het balanstotaal daalde ten opzichte van eind 2020 met 7,3 procent tot ca. 4,1 miljard euro. De solvabiliteitsratio liep op tot 16,6 procent per 30 juni 2021 (31 december 2020: 17,5 procent). De nettoschuld steeg tot 67,8 miljoen euro (31 december 2020: 41,0 miljoen euro). De nettoschuld zal in het derde kwartaal verbeteren, gecorrigeerd voor de recente kapitaalverhoging. De werkkapitaalratio als percentage van de geconsolideerde omzet bedroeg min 6,5 % (31 december 2020: min 6,3 %).

Verstoring van de grondstoffen- en logistieke markten

De impact van de COVID-19 pandemie op de operationele activiteiten had slechts een beperkte invloed op de positieve prestatie van de Groep in het tweede kwartaal. De indirecte effecten van de pandemie waren echter nog duidelijk merkbaar in de onrust op de grondstoffen- en logistieke markten. Tegen deze achtergrond bedroeg de EBITDA 68,4 miljoen euro (H1 2020: -70,8 miljoen euro). Dit komt overeen met een EBITDA-marge van 2,5 procent (H1 2020: -3,5 procent).

Operationele prestaties

Nordex Group verhoogde haar orderintake in het segment Projecten (exclusief diensten) met 9,9 % tot 2,8 GW in de eerste zes maanden van 2021. In H1 2020 was dit 2,5 GW. Dit komt overeen met een waarde van EUR 1.961,7 miljoen (tegenover EUR 1.805,9 miljoen in H1 2020). Van deze orderintake (in MW) was 71 % toe te schrijven aan Europa en 29 % aan Latijns-Amerika. Aan het einde van de eerste helft van het jaar bedroeg de orderportefeuille van de Nordex Group EUR 7,7 miljard (H1 2020: EUR 8,1 miljard), waarvan EUR 4,8 miljard (H1 2020: EUR 5,4 miljard) in het segment Projecten en EUR 2,9 miljard (H1 2020: EUR 2,7 miljard) in het segment Service.

Stijging in productie, assemblage en installatie

De onderneming heeft haar productie in turbineassemblage in H1 2021 met 5,3 % verhoogd, van 2.948 MW in H1 van 2020 tot 3.105 MW. Het aantal rotorbladen dat door de eigen fabrieken van de Groep werd geproduceerd, steeg jaar-op-jaar tot 819 eenheden (H1 2020: 623 eenheden). De Nordex Group kocht ook 1.209 rotorbladen aan bij externe leveranciers. Dit was minder dan in dezelfde periode in 2020, met 1.215 rotorbladen.

De Nordex Group installeerde in de eerste helft van 2021 775 windturbines in 21 landen, met een totale output van 3,0 GW. In H1 2020 was dit nog 2,1 GW, met 610 windturbines in 22 landen. Meer dan de helft (54 %) van de installaties vond plaats in Europa, 15 % in Noord-Amerika, 18 % in Latijns-Amerika en 13 % in de regio “Rest van de wereld”.

Vooruitblik

Nordex Group handhaaft haar guidance voor het lopende boekjaar om te komen tot een geconsolideerde omzet van EUR 4,7 tot 5,2 miljard en een EBITDA-marge van 4,0 tot 5,5 procent. De investeringen zullen naar verwachting ongeveer EUR 180 miljoen bedragen, terwijl de werkkapitaalratio als percentage van de geconsolideerde omzet naar verwachting onder de min 6 procent zal uitkomen. Bron: Nordex

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd, Windmolens

Reacties zijn gesloten.