Ondernemers en investeringskansen voor on- en offshore windenergie in Bulgarije

| 12 oktober 2022

Zakelijke en investeringskansen voor on- en offshore windenergie in PolenSinds de EU haar energietransitiedoelstellingen en de daaraan gerelateerde stimulatie van hernieuwbare energiesystemen bekend maakte, worden in Oost-Europa oude conventionele energiesystemen steeds vaker verlaten. Dit is ook het geval in Bulgarije.

Na de toetreding tot de EU in 2007 koos Bulgarije ervoor het aandeel hernieuwbare energie in zijn nationale energiemix te verhogen tot meer dan 11% in 2010. Na deze overeenkomst en de vaststelling van de wet inzake hernieuwbare en alternatieve energiebronnen en biobrandstoffen is het land in 2008 begonnen met de exploitatie van de eerste windparken op land. Sindsdien is de capaciteit van windenergie in Bulgarije in de loop der jaren gestaag toegenomen tot ongeveer 700 MW in 2021.

De Bulgaarse overheid heeft bovendien verdere ambities voor windenergie. Dit is vastgelegd in de Bulgaarse energiestrategie voor de periode 2020-2030. Hierin wordt prioriteit gegeven aan het versnellen van de inspanningen om het gebruik van hernieuwbare energie in de komende jaren nog verder op te voeren. De Bulgaarse energieminister heeft plannen openbaar gemaakt die voorzien in een verdubbeling van de windenergiecapaciteit tegen 2030 in een poging om de doelstellingen van de Green Deal te halen.

Wat offshore windprojecten betreft, zullen geïnteresseerden nog moeten wachten tot de ontwikkelingen op gang komen. Bulgarije bezit een deel van de Zwarte Zee, maar door de onzekerheden als gevolg van het lopende conflict tussen Rusland en Oekraïne is de ontwikkelingstijd voor projecten in dit gebied toegenomen. Niettemin is het potentieel voor ontwikkelingen in het maritieme gebied van Bulgarije geraamd op 116 GW, waardoor de wens is ontstaan om ook dit segment van de hernieuwbare sector in het land te introduceren.

In een document van het CSD (Center for the Study of Democracy) met de naam “Wind Power Generation, Assessment of the Black Sea Offshore Potential” hebben onderzoekers het potentieel van offshore windenergie in Bulgarije verder uitgewerkt. Zij schatten dat van de 116 GW aan potentieel, 26 GW kan worden gerealiseerd met bewezen vaste fundatie technologie. De onderzoekers hebben daarnaast de Shabla/Roemeense zeegrens, Varna, Obzor en de Turkse zeegrens aangemerkt als de meest aantrekkelijke gebieden om drijvende offshore projecten te plaatsen.

Net als in de eerder besproken landen (Polen, Roemenië, Estland, Litouwen en Letland – zie de links onderaan het bericht) is er in Bulgarije nog plaats voor inbreng van Nederlandse bedrijven in de rol van investeerder-financier of als dienstverlener op het gebied van advies, engineering, exploitatie- en onderhoudsdiensten. Evenals met het bieden van assistentie in de toeleveringsketens die zullen worden gevormd, met name wanneer de offshore windsector in de realisatie fase komt.


Geschreven door:

Denisa Kasa, investeringsadviseur, Energy Investment Management
Denisa Kasa voert sinds september 2021 onderzoek uit naar de ondernemers- en investeringskansen die de energietransitie in Oost-Europese en Balkanlanden creëert. Dit artikel is gebaseerd op enkele van haar bevindingen over de Bulgaarse windenergiesector.

Dit artikel is de vierde in reeks. Lees ook Denisa’s bijdrage over ondernemers en investeringskansen in:

 

Tags: , , , , , ,

Category: Longreads, Windenergie

Reacties zijn gesloten.