Provincie Utrecht start inwonersraadpleging windenergie

| 12 oktober 2023

De provincie Utrecht doet onderzoek naar welke gebieden kansrijk zijn voor windturbines. De provincie wil via een raadpleging inwoners betrekken bij belangrijke keuzes over windturbines.

Er wordt al veel energie opgewekt met windturbines en zonnepanelen, maar er is meer nodig om in 2030 te voldoen aan de afspraak dat in de provincie genoeg duurzame energie wordt opgewekt. De provincie onderzoekt daarom de mogelijke locaties voor windturbines. De uitkomsten van het onderzoek van de provincie worden aangeboden aan de gemeenten. Zij, en de provincie, kunnen die informatie gebruiken om te bepalen wat geschikte locaties zijn voor windenergie.

Raadpleging

Deze keuzes kunnen gevolgen hebben voor inwoners. Daarom wil de provincie inwoners betrekken bij belangrijke keuzes over windturbines via een raadpleging. Het gaat daarbij niet om de concrete locaties van de windturbines maar over wat men in het algemeen belangrijk vindt bij windenergie in de hele provincie. Inwoners uit de provincie Utrecht en gemeenten om de provincie heen kunnen de raadpleging via de website invullen. De raadpleging loopt tot en met zondag 29 oktober en is anoniem.

Burgerforum

Na deze raadpleging organiseert de provincie een burgerforum. Dit is een groep van, in dit geval 100, gelote inwoners uit de provincie Utrecht die de politiek adviseert of helpt te beslissen over een bepaald onderwerp. Met de 100 inwoners uit de provincie Utrecht gaat de provincie dieper in op de resultaten van de raadpleging. De belangrijkste punten die naar voren komen uit het burgerforum worden meegenomen als er besluiten genomen worden. Wie wil meedoen aan het burgerforum kan dat laten weten via een vraag in de raadpleging; als meer dan 100 inwoners zich aanmelden wordt een loting gedaan zodat er sprake is van een goede verdeling over de provincie. Bron: Provincie Utrecht

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.