Richtsnoeren voor windmolens en natuurgebieden

| 12 november 2010
bron: Agri Nieuws

In het algemeen vormt windenergie geen bedreiging voor wilde flora en fauna, toch kan verkeerd gesitueerde of ontworpen windmolenparken negatieve gevolgen hebben voor kwetsbare soorten en habitats.

Om die reden maakte de Europese Commissie richtsnoeren bekend voor de ontwikkeling van windenergie in beschermde natuurgebieden. De richtsnoeren gelden voor het Natura 2000-netwerk en hebben als doel om conflicten te vermijden tussen de ontwikkeling van windenergie en het behoud van biodiversiteit in beschermde Natura 2000-gebieden.
Ze benadrukken het belang van strategische planning en de noodzaak van een kwalitatieve, passende beoordeling van nieuwe ontwikkelingen. De richtsnoeren bevatten voorbeelden van beste praktijken en laten zien hoe schade aan beschermde natuurgebieden bij de ontwikkeling van windenergie kan worden vermeden.

Een van de meest doeltreffende middelen om de negatieve gevolgen van windmolenparken voor de natuur en flora en fauna vanaf het begin van het planningsproces te beperken, is de strategische planning van de ontwikkeling van windmolenparken over een breed geografisch gebied. Dat leidt namelijk niet alleen tot een meer geïntegreerd kader, maar moet ook het risico van problemen en oponthoud in latere stadia op het niveau van afzonderlijke projecten beperken.

Zie voor meer informatie de Richtsnoeren inzake windenergie en Natura 2000 op de site van de Europese Commissie.

Category: Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.