RVO kondigt aanbesteding aan voor geofysisch onderzoek Nederwiek offshore windpark zone

| 12 augustus 2022

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de Europese open aanbesteding voor geofysisch onderzoek voor het Nederwiek offshore windparkzone aangekondigd.

Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst te sluiten met een inschrijver die in staat is om geofysisch onderzoek,3D-UHRS survey campagne uit te voeren op de Nederwiek offshore windpark sites Zuid & Noord en mogelijk één ander onderzoeksgebied.

De Nederlandse regering wil tegen 2030 21 GW aan offshore windenergiecapaciteit geïnstalleerd hebben. Het kabinet voorziet 2 GW aan geïnstalleerd windvermogen in de IJmuiden Ver Windpark Zone (IJVWFZ), bovenop de 4 GW die hier reeds is gepland, 6 GW aan capaciteit in Windpark Zone Nederwiek (NWWFZ) en 700 MW in Hollandse Kust (west) Windpark Zone (HKWWFZ), bovenop de 1,5 GW die hier al gepland is.

RVO is verzocht om uitgebreide locatiegegevens voor te bereiden, te verzamelen en te publiceren voor de windparkzones, die windparkontwikkelaars kunnen gebruiken om een concurrerende bieding te kunnen doen. De gegevens over het terrein moeten voldoende gedetailleerd en van voldoende kwaliteit zijn om te kunnen worden gebruikt als input voor voorlopige technische ontwerpstudies. Terreingegevens omvatten gedetailleerde informatie over de bodemgesteldheid.

De relevante bodeminformatie voor de NWWFZ zal worden gebruikt bij andere terreinkarakteriseringsstudies, zoals een voorlopig model, en zal worden gepubliceerd op de website van het RVO.

Deadlines

De activiteiten moeten uitgevoerd worden tussen 5 december 2022 en 30 juni 2024. Geïnteresseerde partijen kunnen tot 10 oktober, 13:00 inschrijven. De winnaar wordt op 11 november bekend gemaakt. Bron: Tendernet

Tags: , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.