RWE sluit overeenkomst met Waterschap Hunze en Aa’s voor bouw windturbines

| 12 april 2022
RWE sluit overeenkomst met Waterschap Hunze en Aa's voor bouw windturbines

Bron: RWE

Energiebedrijf RWE zal binnenkort een intentieovereenkomst ondertekenen met Waterschap Hunze en Aa’s. Met de intentieovereenkomst wordt een stap gezet in een proces dat mogelijk kan leiden tot de plaatsing van drie of vier windturbines op onze zeedijk langs het Zeehavenkanaal in Delfzijl.

Het waterschap streeft ernaar om honderd procent energieneutraal te worden. De windturbines kunnen een hoeveelheid energie opwekken die overeenkomt met circa 60% van het totale energieverbruik van het waterschap.

“In het coalitieakkoord ‘Door water verbonden’ is opgenomen dat we streven naar een bedrijfsvoering die 100% energieneutraal is, onder meer door het laten ontwikkelen van drie tot vier grote windturbines door derden op onze gronden en terreinen. Indien gerealiseerd levert het initiatief van RWE een grote bijdrage aan ons streven energieneutraal te worden”, zo vertelt het waterschap.

Voorwaarden

Eind 2020 bleek dat er rondom de eventuele plaatsing van hoge windturbines op de zeedijk de nodige zorgen spelen op het vlak van natuur, leefbaarheid, welzijn en landschap, meldt het waterschap. Het algemeen bestuur heeft destijds in ruime meerderheid besloten te willen komen tot een intentieovereenkomst met RWE op voorwaarde dat deze zorgen in een zorgvuldig omgevingsproces aan de orde komen en goed worden gewogen.

RWE is initiatiefnemer en investeert in en exploiteert de windturbines. Het waterschap wil een marktconforme opstalvergoeding ontvangen en Garanties van Oorsprong afnemen. In combinatie met de ligging van de windturbines op de eigen zeedijk, kan het waterschap de opgewekte energie beschouwen als door henzelf opgewekt. RWE moet daarnaast zorgdragen dat de bescherming die de dijk het achterliggende land biedt tegen de zee onder geen beding en op geen enkele manier negatief mag worden beïnvloed door aanleg en exploitatie van de windturbines.

Aanpassing in zoekgebied

Inmiddels is duidelijk dat RWE wil voldoen aan deze voorwaarden. Een belangrijke aanpassing in de plannen van het energiebedrijf is dat het zoekgebied fors is ingeperkt (van 15 naar circa 5 kilometer). Eind 2020 was het deel van de zeedijk tussen grofweg Delfzijl en de Punt van Reide in beeld. Inmiddels kijkt RWE alleen nog naar de zeedijk langs het Zeehavenkanaal in Delfzijl (vanaf de zeesluis tot de Oterdummerpier). Het zoekgebied ligt nu enkel nog in een industriële omgeving waar al meerdere windturbines staan.

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.