Startende ondernemers hebben veelal te rooskleurig beeld van financierbaarheid innovatie

| 12 januari 2021

Startende ondernemers hebben over het algemeen een veel te rooskleurig beeld van de financierbaarheid van hun innovatie. Dit is de Topsector Energie opgevallen in het het eerste jaar van werking van het Financieringsloket.

Het Financieringsloket is een is een gezamenlijk initiatief van TKI Urban Energy, TKI Wind op Zee en TKI Nieuw Gas onder de vlag van de Topsector Energie dat een jaar geleden is geïnitieerd om hulp te bieden aan startende ondernemers met een innovatie. Veel startende ondernemers worstelen met de Valley of Death: hoe overleef je de fase waarin je wel moet investeren en nog geen inkomsten hebt?

Meer dan honderd ondernemers, in verschillende fase van innovatie, hebben het eerste jaar hulp gekregen. Dit is boven verwachting, zo stelt de Topsector Energie.

Verschillende aanvragen
Het Financieringsloket wordt voor verschillende doelen door startende ondernemers benaderd. Het merendeel (39%) is vooral op zoek naar investeerders. Zij willen bijvoorbeeld weten welke investeerders er zijn, bij wie ze het beste een financieringsaanvraag kunnen doen en hoe ze met hen in contact kunnen komen. 17% Van de ondernemers zijn al een stap verder. Zij vragen het Financieringsloket om heel specifiek mee te kijken naar hun innovatie en hun investeringsaanvraag. Dan coacht het Financieringsloket hen door ze inzicht te geven in waar een investeerder op let.

Daarnaast heeft 35% meer een oriënterende vraag over bijvoorbeeld hoe de wereld van financiering in elkaar steekt. Of wat moet ik als ondernemer doen? Wat vindt een investeerder belangrijk? Wat is redelijk? Hoeveel aandelen tegenover welke waarde? De laatste groep heeft vaak praktische vragen. Kan het Financieringsloket mijn investeringsvoorstel bekijken? Of is er een template voor een aandeelhoudersovereenkomst die ik kan gebruiken?

Te rooskleurig beeld
Het eerste jaar heeft het Financieringsloket geleerd dat veel ondernemers een te rooskleuring beeld hebben van hoe snel en hoe moeilijk het is om een investering te vinden en onder welke voorwaarden. De ondernemers zijn volledig overtuigd van hun product en denken dat het zichzelf wel verkoopt. Volgens het Financieringsloket wordt het ophalen van externe financiering te vaak gezien als iets wat je ‘erbij doet’.

Martin Weissmann van het Financieringsloket: “Het is echter cruciaal om niet alleen ‘in’ maar vooral ook ‘aan’ je onderneming te blijven werken. Je moet op tijd starten met de voorbereidingen. Een veelgehoorde opmerking van investeerders is dat ondernemers nog niet ‘investor ready’ zijn. Het gaat hen namelijk niet alleen om de technologisch doorbraak innovatie, maar ook om de beschermbaarheid (unfair advantage), de schaalbaarheid, het gekozen businessmodel, tractiesignalen of omzetontwikkeling en een complementair managementteam.”

Diverse financieringsvraag
Ook heeft het Financieringsloket gezien dat de financieringsvraag van mkb-ondernemingen divers is. Het is een mix van cashflow (leningen, klant, leverancier), bedrijfsfinanciering (aandelen) en projectfinanciering (Special Purpose Vehicles, mix van Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

2021: extra subsidie en business angels
Omdat de vraag in het eerste jaar boven verwachting is door de Topsector Energie besloten om in 2021 subsidie beschikbaar te stellen voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen. Dit keer is de vergoeding voor de inhuur van een innovatiemakelaar maar liefst 80% van de gemaakte kosten, tot een maximumvergoeding van 10.000 euro (incl. BTW) per mkb-onderneming.

In 2021 versterkt het Financieringsloket de samenwerking met organisaties zoals Techleap en Rockstart. Ook wordt er meer focus gelegd op samenwerken met private investeerders (m.n. business angels) die interesse hebben in de meer risicovolle energie-innovaties.

In 2021 organiseerde het Financieringsloket verschillende events, zoals de Masterclasses Finance en de Investor Day. In 2021 worden dit type events doorgezet. Bron: Topsectorenergie.nl

Tags: , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.