TU Delft investeert in windenergie

| 12 maart 2013

De Technische Universiteit Delft gaat in het interfacultaire onderzoeksinstituut flink investeren betreffende windenergie. DUWIND wordt deze impuls genoemd en moet in staat zijn om:

– onderwijs betreffende windenergie uit te breiden;
– nieuwe onderzoeksprojecten op te zetten;
– samenwerking met industriële partners versterken.

Directeur Gijs van Kuik: “Hierdoor kunnen we beter tegemoet komen aan de groeiende vraag naar kennis, innovatie en ingenieurs op windenergiegebied vanuit de markt.” Het TU Delft Windenergie Instituut DUWIND 2.0 wordt op 12 maart feestelijk geopend tijdens een bijeenkomst over windenergieonderwijs van de toekomst. Het interfacultaire onderzoeksinstituut op het gebied van windenergie, DUWIND, opgericht in 2000, bundelt het werk van 40 promovendi en 25 wetenschappelijke staf uit vijf faculteiten. Uit de samenwerking zijn innovaties voortgekomen zoals een windturbine zonder tandwielkast, profielen van rotorbladen die wijdverspreid worden toegepast door fabrikanten en een zelfregelende windturbine die zijn eigen vorm kan aanpassen aan de windsnelheid en – richting. Samen met Europese partners is een drijvende windturbine ontworpen, die op dinsdag 12 maart bij onderzoeksinstituut Marin in Wageningen wordt gedemonstreerd.

Lees het originele bericht.

Bron: TU Delft

Category: Bedrijven, Drijvende windenergie, Electriciteit, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.