Voldoende energie uit wind voor wereld

| 12 september 2012

Er kan ruim voldoende energie uit windenergie gehaald worden om de wereld van energie te voorzien. Dit bleek uit een onderzoek waarbij  gekeken  is naar het gebruik van atmosferische wind. Deze wind is sneller en stabieler dus meer energie.  Met alleen windmolens op de grond kan er meer dan 20 keer de mondiale energiebehoefte aan energie gewonnen worden. Uit windenergie van de atmosfeer kan tot 100 keer de huidige mondiale energie gewonnen worden. De verwachting is dat de energiebehoefte nooit 100 x zo groot als het huidige energiegebruik zal worden.

Beperkingen

In het onderzoek is geen rekening gehouden met de huidige stand van de technologie. Zo is het op dit moment onmogelijk om uit de atmosferische wind energie te winnen. Verder is er geen rekening gehouden met de kosten. Doordat windmolens duur zijn kunnen windmolenparken alleen langzaam opgebouwd worden. Om 20 keer de mondiale energiebehoefte te behalen zouden er zeer veel windmolens op de wereld neergezet moeten worden. Op dit moment is dat nog onrealistisch, maar het is ook niet nodig om 20 keer de energiebehoefte aan energie te produceren. In het onderzoek is rekening gehouden met het feit dat een windmolen minder energie produceert als er andere windmolens in de buurt staan. Dit komt doordat de kracht uit de wind gehaald wordt door windmolens.

Klimaat

Windmolens hebben een negatief effect op het klimaat. Windmolens op de grond zorgen voor een stijging van de temperatuur en een daling van de hoeveelheid neerslag. Atmosferische windmolens zorgen daarentegen voor een stijging van de temperatuur op de grond. Verder stoten windmolens dieren en vissen af. De dieren en vissen gaan op zoek naar andere leefgebieden door het geluid van de windmolens.

De energieleverancier die het meeste uit windenergie wilt halen is Eon.

Bronvermelding: Energie-ervaringen (Ronald van Rooyen)

Category: Electriciteit, Groene energie, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.