Wind Resource Assessment van Hollandse Kust (Noord) beschikbaar gesteld

| 12 mei 2019

De Wind Resource Assessment (WRA) van het 700 MW Hollandse Kust (Noord) windgebied is door RVO.nl  beschikbaar gesteld. De studie heeft tot doel om de onzekerheden voor het project te verminderen.

Dit meldt Pondera Consult, een van de partners van het consortium dat de WRA heeft opgesteld. Overige partners zijn Oldbaum Services, Whiffle en Deltares. Het rapport is gemaakt in opdracht van RVO.nl en gecertificeerd door DNV GL. Voor de WRA is aan de hand van data van meetmasten en drijvende boeien met windmeetinstrumenten, gecombineerd met al bestaande modeldata van o.a. het KNMI, het windklimaat voor het gehele gebied vastgesteld en geverifieerd.

Hollandse Kust (Noord) ligt op meer dan 18 kilometer uit de kust voor Petten en zal genoeg stroom leveren voor ruim 1 miljoen Nederlandse huishoudens. Het is één van de zes windenergiegebieden op zee die ontwikkeld worden in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Op 16 mei 2019 organiseert RVO.nl een webinar waarin de belangrijkste resultaten van de studie worden besproken.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Offshore Windparken, Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.