Windparken mogelijk in gevaar door stikstofuitspraak

| 12 september 2019

Een aantal geplande windprojecten op zee en op land komen mogelijk op de tocht te staan. RTLnieuws publiceerde gisteren een lijst met 127 rijksprojecten die door de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS)  in het geding komen.

Het gaat hier volgens de nieuwszender naast onder andere infrastructuur- en woningbouwprojecten ook om windmolenparken. De RvS verklaarde in mei van dit jaar het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig. Hierdoor is het niet langer mogelijk om de stikstofuitstoot van projecten op een later moment te compenseren.

Op de lijst staan windprojecten die onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vallen. Het gaat om de onshore windparken Windpark Tweede Maasvlakte, Windparken Flevoland, de offshore windparken Hollandse Kust (west), IJmuiden Ver kavels I en II, IJmuiden Ver kavels III en IV, Ten Noorden Van De Wadden en de Net op Zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), en Hollandse Kust (west Beta), IJmuiden Ver Noord, IJmuiden Ver Zen Ten Noorden Van De Wadden. Vrijdag spreekt het kabinet in de ministerraad over de lijst en volgt een kabinetsbrief over de kwestie.

Tags: , , ,

Category: Offshore Windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.