8 internationale TSO’s publiceren plan om het energiesysteem CO2-neutraler te maken

| 13 juli 2021

Netbeheerder TenneT heeft samen met 7 andere grote Europese netbeheerders op maandag 12 juli een position paper gepubliceerd waarin zij uitleggen hoe zij denken een bijdrage te kunnen leveren aan de totstandbrenging van een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Vermindering en beperking van de eigen CO2-voetafdruk, uitbreiding en ontwikkeling van de elektriciteitsnetten om de integratie van hernieuwbare energiebronnen en flexibiliteitsbronnen in het systeem te vergemakkelijken en ondersteuning van de directe en indirecte elektrificatie van verschillende sectoren van de economie zijn een aantal concrete stappen die in het document naar voren komen.

Europa bereidt zich voor op koolstofneutraliteit tegen 2050. Netbeheerders (TSO’s) spelen een actieve rol bij de realisatie van een klimaatneutrale samenleving. Zo krijgen zij te maken met een steeds complexer en gedigitaliseerder energiesysteem waarin het aandeel van fluctuerende hernieuwbare energiebronnen en het elektriciteitsgebruik toeneemt en waarin de consument geleidelijk de bevoegdheid krijgt om een actieve rol te spelen. Een groep van acht TSO’s heeft de handen in elkaar geslagen om verder te analyseren hoe hun activiteiten bijdragen tot het koolstofvrij maken van de economie en manieren te ontwikkelen om het energiesysteem te helpen koolstofvrij te worden. Hierover is een position paper gepubliceerd.

De deelnemende netbeheerders (TSO’s) zijn naast TenneT: Austrian Power Grid Ag uit Oostenrijk, Elia uit België, RTE uit Frankrijk, Amprion GmbH uit Duitsland, Terna SpA uit Italië, Red Eléctrica uit Spanje en Swissgrid AG uit Zwitserland.  In het document, ‘Decarbonizing the energy system: The role of Transmission System Operators’ staat een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de TSO’s en hun bijdrage tot het CO2-vrij maken van de Europese samenleving. Het bevat een aantal toonaangevende projecten van de auteurs op het gebied van netwerkonderhoud en -ontwikkeling, die een beeld geven van hun activiteiten en hun bijdrage aan het koolstofarm maken van de Europese samenleving.

Beperking eigen CO2-afdruk

De TSO’s gaan zowel hun eigen CO2-afdruk (bekend als “directe emissies”) als de CO2-afdruk van hun waardeketens (“indirecte emissies”) beperken. Als voorbeeld geven zij het beperken van SF6-lekken en het vervangen van SF6-gas door gunstiger alternatieven; het efficiënt ontwikkelen van hun infrastructuur om netverliezen te beperken; het toepassen van energie-efficiëntiemaatregelen; het toepassen van groene aanbestedingsprocedures; en het hanteren van een circulaire economie.

Integratie hernieuwbare energiebronnen en flexibiliteit in het energiesysteem en ondersteuning van elektrificatie

Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen neemt toe en de consumenten worden in staat gesteld een actieve rol te spelen in het systeem wat deze complexer maakt. TSO’s spelen daarom momenteel de rol van enablers van de energietransitie. De belangrijkste instrumenten voor deze rol omvatten de uitbreiding en ontwikkeling van de elektriciteitstransmissienetten, de integratie van flexibele activa en diensten in het systeem (om de vraagzijde respons, opslag en sectorale koppeling te faciliteren), stimulering van daarmee samenhangende ontwikkelingen in marktontwerp en regelgevingskaders; en deelname aan het debat en analytische beoordeling in verband met de toekomstige opzet van elektriciteitsmarkten, capaciteitsmechanismen en congestiemarkten.

Om hun werkzaamheden te versterken, vinden de TSO’s bovendien dat zij op Europees niveau expliciet moeten worden erkend als “enablers” van de energietransitie en dat hun activiteiten duidelijk moeten worden vermeld in de broeikasgas-emissie-inventarissen in het kader van gemeenschappelijke beoordelings- en monitoringkaders, naast de broeikasgas-emissiebronnen die reeds met hun koolstofvoetafdruk in verband worden gebracht. Bron: TenneT

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.