Aantal mbo-studenten in 2022 weer omlaag – wel groei in opleiding techniek

| 13 februari 2023

Bron: ROC Nijmegen opleiding Technicus Engineering–Werktuigbouwkunde/ Energietechniek

Het aantal nieuwe studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is in 2022 opnieuw gedaald, zo blijkt uit nieuwe aanmeldcijfers van de MBO Raad. Wel is er een groei in aanmelding voor opleidingen in de zorg en techniek.

Het aantal mbo-studenten loopt de afgelopen jaren snel achteruit: Zo begonnen er in 2019 nog ruim 165.000 studenten met een mbo-opleiding. In 2021 waren dit er nog 153.800. Vorig jaar liep het aantal nog verder terug: naar 151.500 studenten. Dit is een daling van 1,5 procent ten opzichte van 2021.

Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, een zorgelijke trend: ‘Deze ontwikkeling heeft ingrijpende gevolgen. Steeds minder mbo-opgeleide vakmensen betekent dat verschillende vitale sectoren in onze samenleving waar de vraag naar mbo’ers onverminderd groot blijft, vast gaan lopen’, vertelt Tekin, die de klimaat- en energietransitie als voorbeeld noemt. ‘Als jongeren niet kiezen voor deze opleidingen, kunnen we niet bijdragen aan deze ambitie. Heel actueel is dat veel mensen nu extra graag hun huis snel willen verduurzamen. Maar zonder goed opgeleide mbo’ers wordt er geen huis geïsoleerd en geen zonnepaneel aangesloten.’

Eerder lieten prognoses van het ministerie van OCW al zien dat de komende 13 jaar het aantal mbo-studenten afneemt met 8 procent. Die krimp wordt mede veroorzaakt door de vergrijzing, maar ook door het toenemend aantal geslaagde vmbo’ers dat kiest voor het havo en niet voor het mbo. Tekin: ‘De druk op jongeren om te gaan voor ‘hoger is beter’ is nog steeds groot. Terwijl het mbo naast het hbo staat, en niet eronder, en je met een mbo-diploma goud in handen hebt.’

Daling bij bol-opleidingen

De daling van het aantal mbo-studenten is vooral te zien bij de beroeps opleidende leerweg (bol-opleidingen). Daar daalde het aantal studenten van 107.000 naar 102.000. Vooral opleidingen in de sectoren handel, mobiliteit en zakelijke dienstverlening hebben te maken met dalende studentenaantallen.

Zorg en techniek in de lift

Daarentegen zitten opleidingen van de beroeps begeleidende leerweg (bbl-opleidingen) in de lift. Waar in 2021 nog 44200 studenten begonnen met zo een studie, zijn dat er in 2022 47200, een stijging van bijna 6 procent. Tekin: ‘Die toename is vooral toe te schrijven aan opleidingen in de zorg en de techniek. En dat is positief, want we hebben veel arbeidskrachten nodig in die sectoren. Het laat zien dat we als mbo inspelen op de behoeften van de samenleving en de arbeidsmarkt. Om aan die vraag te blijven voldoen is het van belang dat studenten blijven kiezen voor het mbo’.

De komende tijd organiseren veel mbo-opleidingen een Open Dag.

Tags: , , ,

Category: Arbeidsmarkt, Windenergie

Reacties zijn gesloten.