Apeldoorn op reservelijst windturbines

| 13 juni 2014

Het provinciebestuur van Gelderland heeft aangegeven dat Apeldoorn op korte termijn niet in beeld is voor het plaatsen van windturbines. Dit ondanks dat het gebied rondom Apeldoorn als ‘kansrijk’ voor windenergie wordt gezien. De Doelstelling voor Gelderland in 2020 is 230,5 MW – goed voor 140.000 huishoudens groene stroom. Nu ligt het getal op 36 MW. Gelderland heeft bij de gemeenten aangeklopt. De gemeenten moeten aangeven welke locaties geschikt zijn om windturbines te plaatsen. 

Apeldoorn heeft niet aan dit verzoek voldaan. Het gemeentebestuur heeft als standpunt dat de plaatsing van windmolens niet door de overheid moet worden opgelegd, maar voort moet komen uit initiatieven vanuit de samenleving voor meer draagvlak. In het onlangs gepresenteerde windvisie is het terrein direct ten zuiden van de A1 bij De Maten (Beekbergsebroek) als locatie aangegeven.

 Daarmee echter is nog lang niet gezegd dat daar windmolens komen, zegt provinciewoordvoerder Marga Nijenhuis. De Apeldoornse plek staat op een soort reservelijst. Die locatie komt pas echt in beeld als het Rijk de wind-ambitie verhoogt, of als andere plaatsen afvallen. Er zijn namelijk plekken elders in Gelderland waar al concrete plannen zijn voor plaatsing van windmolens. De provincie is het met Apeldoorn eens dat de uiteindelijke plannen niet door de overheid moeten worden bedacht.

beekbergsebroek

www.gelderland.nl/windvisie

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.